Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige

Här kan du läsa om vad Försäkringskassan är och vilka ersättningar du kan ha rätt till när du har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.

Vad är Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning.

Film om socialförsäkringen och etableringsersättning.

10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och som har etableringsersättning.

Vem kan få ersättning från Försäkringskassan?

För att få ersättning från Försäkringskassan ska du vara försäkrad i Sverige. Information om vem som är försäkrad i Sverige och vad det innebär finns här.

Försäkrad i Sverige

Vad är skillnaden mellan Försäkringskassan och ett privat försäkringsbolag?

Till privata försäkringsbolag måste du själv betala för att vara försäkrad. Du kan till exempel betala för att försäkra ditt hem eller din bil. Hos Försäkringskassan är du försäkrad genom att du bor eller arbetar i Sverige.

Hur ansöker jag om ersättning från Försäkringskassan?

Du kan ansöka om de flesta ersättningarna från Försäkringskassan om du loggar in på Mina sidor. Det finns också blanketter att fylla i om du inte kan använda Mina sidor. För att ansöka om ersättning ska du också lämna uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet så att Försäkringskassan kan utreda om du ska vara försäkrad i Sverige.

Om du flyttar till Sverige tillsammans med barn som är under 16 år tar vi kontakt med dig när du har blivit folkbokförd i Sverige. Det gör vi för att utreda om du och dina barn ska vara försäkrade här och därmed har rätt till barnbidrag.

Om du har barn över 16 år ska du anmäla det till Försäkringskassan. Då utreder vi om du har rätt till förlängt barnbidrag eller andra ersättningar. Du kan anmäla att barnet bor i Sverige på ett av våra servicekontor.

Om barnet kommer efter dig till Sverige ska du anmäla det till Försäkringskassan. Då utreder vi om du har rätt till barnbidrag och andra ersättningar för barnfamiljer. Du kan anmäla att barnet har kommit på ett av våra servicekontor.

Besök servicekontor

Är ni två vårdnadshavare ska ni båda anmäla att ni har flyttat till Sverige. Så här lämnar du uppgifter om medföljande barn under 18 år:

  • Du kan lämna uppgifter om barn som du är vårdnadshavare för i din egen anmälan.
  • Om ni är två vårdnadshavare för barnen, så ska båda lämna uppgifter om barnen i sin anmälan.
  • Om ni är två vårdnadshavare men bara du lämnar uppgifter om flytt till Sverige, så behöver den andra vårdnadshavaren styrka uppgifterna om barnen i blanketten
    5456 Lämna uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige


 

Kan jag få hjälp att ansöka om en ersättning?

Ja. Det finns olika sätt att få hjälp med att ta reda på vilka ersättningar du har rätt till och hur du ansöker.

1. Läs om de olika ersättningarna här på webbplatsen

Informationen finns på svenska och engelska.

Om du har en e-legitimation kan du själv anmäla och ansöka på Mina sidor. Informationen på Mina sidor finns bara på svenska.

Mina sidor

2. Besök ett servicekontor

Där kan du träffa personal från Försäkringskassan och få hjälp att ta reda på vad du har rätt till och hur du ansöker.

Hitta ett servicekontor

3. Prata med en handläggare på ditt språk

Vi har samlat information och kontaktuppgifter för dig som talar annat språk än svenska.

Information på andra språk

Här kan du läsa om de vanligaste ersättningarna

Information om olika ersättningar finns på svenska och engelska.

Om du har fått en etableringsplan av Arbetsförmedlingen kan du få etableringsersättning av Försäkringskassan.

  • Om du har barn kan du också få etableringstillägg.
  • Om du inte har barn och bor i egen bostad kan du få bostadsersättning.

Etableringsersättning

 

Alla i Sverige som har barn under 16 år får barnbidrag. När barnet fyller 16 år slutar man att få barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag om barnet fortfarande går i grundskolan.

Du kan inte få barnbidrag när du får dagersättning från Migrationsverket.

Om du har barn under 16 år med dig när du kommer till Sverige kommer vi att kontakta dig när du har blivit folkbokförd, för att du ska få barnbidrag.

Om barnet flyttar till Sverige efter dig, ska du anmäla till oss att barnet har flyttat hit.

Barnbidrag

 

Föräldrapenning är pengar du får att kunna vara föräldraledig, det vill säga ta hand om ditt barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Du kan inte få föräldrapenning när du får dagersättning från Migrationsverket.

Föräldrapenning

 

Om du har barn kan du få bostadsbidrag om du behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för ditt boende.

Du kan också få bostadsbidrag om du är under 29 år och inte har barn.

Du kan bara få bostadsbidrag om du äger din bostad eller har ett hyreskontrakt och hyr i första eller andra hand. Du kan inte få bostadsbidrag om du är inneboende eller hyr en del av någon annans bostad.

Bostadsbidrag för barnfamiljer
Bostadsbidrag för unga (18–29 år)

 

Om du har skilt dig eller separerat från barnets andra förälder, ska den andra föräldern betala pengar för barnet om barnet bor hos dig. Det kallas för underhållsbidrag. Om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

För föräldrar som inte bor ihop

 

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning kan du ha rätt till omvårdnadsbidrag för att ta hand om barnet.

 

EU-kortet ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård utomlands när du reser från Sverige till ett annat EU/EES-land eller Schweiz.

EU-kort   

 

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd till dig om du behöver tandvård.

Alla som bor och är försäkrade i Sverige omfattas av statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24. För barn och ungdomar som är yngre är tandvården helt gratis.

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsstöd

 

På webbplatsen finns mer information om flera ersättningar.

Ersättningar A–Ö

 

Vanliga frågor

Folkbokföringen är ett register över de människor som bor i Sverige. I registret står det vad man heter och var man bor. Den myndighet som hanterar folkbokföringen är Skatteverket. Läs om folkbokföring på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket (skatteverket.se) öppnas i nytt fönster  

Ja, om du är försäkrad i Sverige kan du få ersättning på samma sätt som andra personer som är försäkrade i Sverige även om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Nej, för att få sjukvård i Sverige räcker det att du är folkbokförd hos Skatteverket.

För att fortsätta få ersättning från Försäkringskassan måste du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut. Om du inte gör det måste du vänta tills du får ett nytt uppehållstillstånd innan du kan få ersättning från Försäkringskassan igen.