Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

 

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång är pengar du kan få om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Kan jag få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

Du kan få aktivitetsersättning om du:

 • är mellan 19 och 29 år.
 • inte är klar med grundskolan eller gymnasiet 1 juli det år du fyller 19 år.
 • har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du behöver längre tid på dig att bli klar med grundskolan eller gymnasiet.
 • är försäkrad i Sverige och var det när du blev sjuk. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Hur mycket pengar får jag?

Om du inte har hunnit börja arbeta eller bara arbetat lite får du garantiersättning. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige. 

Om du har fyllt:

 • 19 år men inte 21 år får du 8 846 kronor före skatt i månaden
 • 21 år men inte 23 år får du 9 044 kronor före skatt i månaden
 • 23 år men inte 25 år får du 9 242 kronor före skatt i månaden
 • 25 år men inte 27 år får du 9 441 kronor före skatt i månaden
 • 27 år men inte 29 år får du 9 639 kronor före skatt i månaden
 • 29 år men inte 30 år får du 9 837 kronor före skatt i månaden

Beloppen är före skatt och gäller om du har bott i Sverige hela ditt liv.

Om du har arbetat kan du få inkomstrelaterad ersättning. Den är 64,7 procent av din genomsnittliga inkomst under de senaste åren. Som mest kan du få 19 248 kronor per månad före skatt.

 

Hur ansöker jag?

1. Ansök

Du ansöker enklast på Mina sidor.

2. Skicka in intyg

Du behöver skicka med följande handlingar tillsammans med din ansökan:

 • Ett medicinskt underlag som visar att du har eller har haft en funktionsnedsättning.
 • Uppgifter från skolan som visar hur långt du har kommit i dina studier och vad som återstår av dem. Uppgifterna kan till exempel framgå av dina betyg och din individuella studieplan.

Du skickar allting till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

 
 • Du ska skicka in ett intyg från skolan där det står hur länge du ska studera där.

Du skickar ditt intyg till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

 

3. Vi kontaktar dig

En handläggare ringer dig när ansökan kommit in. Då får du veta hur lång tid det kan ta innan du får ditt beslut. Du får också veta om det behövs några ytterligare handlingar eller uppgifter.

4. Utbetalning

Första utbetalningen kommer som regel samma månad som skolan börjar. Om du till exempel börjar i augusti kommer första utbetalningen vanligtvis den 18:e eller 19:e augusti.

Kommande utbetalningsdatum

Efter första utbetalningen kommer pengarna:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1-15.
 • den 19:e varje månad om du är född dag 16-31.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

För avvikande utbetalningsdagar, se.

Utbetalningsdatum och handläggningstider

5. Vad händer när jag har aktivitetsersättning?

Om du får ersättning kommer en handläggare kontakta skolan vid terminsstart för att fråga om studierna pågår. En handläggare kommer kontakta dig i god tid innan ersättningen upphör för fråga hur det går att studera och ge dig informationen du kan behöva.

6. Ring oss om något ändras  

Om du får aktivitetsersättning så måste du ringa till oss och berätta om du

 • börjar arbeta
 • slutar skolan eller byter skola
 • får en ny, eller ändrad utländsk pension, livränta eller liknande
 • flyttar utomlands.

Du kan ha rätt till andra ersättningar

Om du får aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg. 

Om bostadstillägg

Du får ett förmånsintyg

När du har fått aktivitetsersättning får du ett förmånsintyg från oss tillsammans med beslutet. Med förmånsintyget kan du få rabatter från vissa företag. Det är företagen själva som bestämmer om de ger rabatt och vi kan därför inte veta vilka företag som ger rabatter.

Intyg för förmånstagare finns digitalt på Mina sidor och du kan även se intyget i Försäkringskassans app.

Försäkringskassans app

Google Play (play.google.com)

App Store (apps.apple.com)

Om du inte kan använda intyget digitalt

Du kan beställa ett pappersintyg som du får hem via posten.

Beställ förmånsintyg

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Försäkringskassan behöver ett medicinskt underlag som visar att det är din funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver studera längre.

Kontakta din läkare eller din vårdgivare.

Ett beslut om aktivitetsersättning gäller som längst i 3 år. Men skulle du inte vara klar med din utbildning efter det kan du ansöka igen till dess att du har fått grundläggande kunskaper på gymnasienivå.

Du kan studera på grund- och gymnasieskola, på komvux eller folkhögskola. Du kan också studera i särskola, särvux, på riksgymnasierna för döva och hörselskadade eller på en utbildning som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.

Du kan ha rätt till aktivitetsersättning även om du bor i ett annat land, om du har bott eller arbetat i Sverige. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 om du bor i ett annat land och vill veta vad som gäller för dig.