Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medicinska underlag och blanketter

Här finns medicinska underlag och blanketter för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. De är uppdelade i olika kategorier.

Kort om medicinska underlag och blanketter

Följande medicinska underlag finns elektroniskt i de flesta journalsystem:

 • läkarintyg för sjukpenning (7804)
 • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)
 • läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)
 • läkarutlåtande för sjukersättning (7800).

Om du inte använder ett elektroniskt underlag utan laddar ner ett underlag eller en blankett, måste du skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan eller ger den till patienten. Adressen till Försäkringskassan står på blanketten. Du kan alltså inte skicka in blanketten med mejl.

Alla blanketter är i pdf-format. För att öppna dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader i din dator.

Observera!

Vi har för närvarande ett problem med våra blanketter på fk.se. För att all information ska hanteras korrekt, måste du fylla i blanketten via Adobe Acrobat Reader.

Spara blanketten på datorn innan du börjar fylla i. Öppna blanketten med Adobe Acrobat Reader. Länken till Adobe Acrobat Reader hittar du under Externa länkar, till höger på denna sida.

 

Intyg för sjukpenning

Fylls i elektroniskt av dig som är läkare. Skicka in till Försäkringskassan via journalsystemet eller ge intyget till patienten om hen ber om det.

För dig som inte har intyget elektroniskt använd blankett 7804.

7804 Läkarintyg för sjukpenningPDF

Se vad ett läkarintyg ska innehålla

Utlåtande för förebyggande sjukpenning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan. Läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning ersätter läkarutlåtande för förebyggande behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering.

7265 Läkarutlåtande - Förebyggande sjukpenningPDF

Utlåtande för sjukersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7800 Läkarutlåtande för sjukersättningPDF

Se vad ett läkarutlåtande för sjukersättning ska innehålla

Utlåtande för aktivitetsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmågaPDF

7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgångPDF

Läkarutlåtande – sjukersättning och aktivitetsersättning

Om patienten har bott utomlands ber Försäkringskassan dig som läkare att fylla i ett detaljerat läkarutlåtande. Skicka det till Försäkringskassan enligt adress i blanketten. För att blanketten ska fungera bra rekommenderar vi att du sparar den lokalt, högerklickar och öppnar med lämpligt program och väljer språk.

E213 Detaljerat läkarutlåtandePDF

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskyddPDF

Utlåtande för närståendepenning

Fylls i av dig som är läkare. Den som ansöker om närståendepenning skickar in utlåtandet till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3225 Läkarutlåtande för närståendepenningPDF

Intyg för särskilt tandvårdsbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patienten ger intyget till sin tandläkare eller tandhygienist.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land

Fylls i av dig som är läkare och har en patient som vistas eller är bosatt i Sverige, men är försäkrad i ett EU/EES-land och blir sjuk i Sverige. Du eller patienten skickar läkarutlåtandet till:

Försäkringskassan
Sjöfartskontoret EU/EES
Vågmästaregatan
1417 02 Göteborg

Försäkringskassan skickar utlåtandet vidare till myndigheten till det land där patienten arbetar.

E116 Läkarutlåtande om arbetsoförmågaPDF

Utlåtande för livränta

7808 Läkarutlåtande för livräntaPDF

Fylls i av dig som läkare om Försäkringskassan eller patienten begär det. Patienten eller du som läkare skickar in det till Försäkringskassan.

Information om antaget behov av rehabiliteringsåtgärder

Fylls i av dig som ska informera Försäkringskassan om en patient kan antas behöva rehabilitering enligt 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Du skickar den till Försäkringskassan.

7429 Information om antaget behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. SFBPDF

 

Utlåtande för sjukersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7800 Läkarutlåtande för sjukersättningPDF

Se vad ett läkarutlåtande för sjukersättning ska innehålla

Utlåtande för aktivitetsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmågaPDF

7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgångPDF

Läkarutlåtande – sjukersättning och aktivitetsersättning

Om patienten har bott utomlands ber Försäkringskassan dig som läkare att fylla i ett detaljerat läkarutlåtande. Skicka det till Försäkringskassan enligt adress i blanketten. För att blanketten ska fungera bra rekommenderar vi att du sparar den lokalt, högerklickar och öppnar med lämpligt program.
Blanketten finns på flera språk, och du väljer språk inne i blanketten.

E213 Detaljerat läkarutlåtandePDF

Utlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättningPDF

Utlåtande för assistansersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7805 Läkarutlåtande för assistansersättningPDF

Se vad ett läkarutlåtande för assistansersättning ska innehålla

Utlåtande för merkostnadsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7806 Läkarutlåtande för merkostnadsersättningPDF

Utlåtande vid ögonsjukdom

Används till exempel vid ansökan om handikappersättning för att Försäkringskassan ska kunna bedöma om den sökande saknar ledsyn. Fylls i av dig som är läkare. Den sökande skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan om handikappersättning.

3210 Läkarutlåtande vid ögonsjukdomPDF

Utlåtande för bilstöd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3222 Läkarutlåtande för bilstödPDF

Se vad ett läkarutlåtande för bilstöd ska innehålla

Vid behov kan en arbetsterapeut komplettera läkarens utlåtande med ett yttrande.

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstödPDF

Utlåtande för arbetshjälpmedel

Det finns inget speciellt läkarutlåtande för bidrag till arbetshjälpmedel.

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskyddPDF

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patienten ger intyget till sin tandläkare eller tandhygienist.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Intyg om graviditet

Fylls i av dig som är läkare, barnmorska eller sjuksköterska vid mödravårdscentral. Patienten skickar in det till Försäkringskassan.

7211 Intyg om graviditetPDF

Underlag för graviditetspenning

Det finns inget speciellt medicinskt underlag för graviditetspenning. Journalanteckningar eller ett fritt formulerat intyg brukar användas.

Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön

7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljönPDF

Fylls i av en arbetsmiljöspecialist. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan om graviditetspenning.

 

Intyg och utlåtande för tillfällig föräldrapenning för sjukt barn

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in intyg eller utlåtande till Försäkringskassan.

7443 Intyg för tillfällig föräldrapenningPDF

7447 Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 12 men inte 16 årPDF

7436 Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 årPDF

Utlåtande för vårdbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättningPDF

Se vad ett läkarutlåtande för vårdbidrag ska innehålla

Utlåtande för bilstöd

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3222 Läkarutlåtande för bilstödPDF

Se vad ett läkarutlåtande för bilstöd ska innehålla

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstödPDF

Utlåtande för assistansersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7805 Läkarutlåtande för assistansersättningPDF

Se vad ett läkarutlåtande för assistansersättning ska innehålla

 

Aktivitetsförmågeutredning, AFU

Inför aktivitetsförmågeutredning

7432 Svar på förfrågan inför aktivitetsförmågeutredningPDF

Inför en aktivitetsförmågeutredning skickas en förfrågan till sjukskrivande läkare om eventuell övrig medicinsk information som bör tillföras ärendet. Sjukskrivande läkare svarar på förfrågan i blanketten.

Bedömning

7269 Aktivitetsförmågeutredning på beställning av Försäkringskassan enligt SFB 110 kap. 14 § 4 pPDF

Används när Försäkringskassan har beställt AFU. Försäkringskassan beställer endast AFU från läkare som har gått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i aktivitetsförmågeutredning

Stöddokument:

Manual AFU för läkarePDF

Utvidgad undersökning

7431 Aktivitetsförmågeutredning för utvidgad undersökningPDF

Används om en utvidgad undersökning av psykolog, arbetsterapeut eller sjukgymnast är aktuell.

Stöddokument:

Manual AFU för övriga professionerPDF

 

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Fylls i av dig som är anordnare av företagshälsovård. Ge ifylld blankett till den anställdes arbetsgivare.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstödPDF

Bidrag för medicinsk service

Fylls i av dig som är anordnare av företagshälsovård. Bifoga en specifikation över kostnaderna. Skicka in till Försäkringskassan senast den 1 februari.

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk servicePDF

 

Läkare inom offentligt finansierad vård kan inte få ersättning för att utfärda läkarutlåtande. Varken läkarutlåtande eller detaljerat läkarutlåtande som i vardagstal ofta benämns E213.

Det är endast läkare som står utanför den offentligt finansierade vården eller har samverkansavtal med landstinget på den så kallade nationella taxan som kan få ersättning för vissa läkarutlåtande. De läkarutlåtande som kan ersättas är de som hör till en ansökan om sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta. Ersättning kan vara max 2 200 kronor. Detaljerat läkarutlåtande kan även ersättas till denna läkargrupp när Försäkringskassan har begärt det för annat lands räkning.

Ersättning för läkarutlåtande

Fylls i av dig som är vårdgivare. Du ska inte bifoga någon faktura.

7807 Begäran om ersättning för läkarutlåtande – sjukersättning, aktivitetsersättning och livräntaPDF

Frågor och svar

 • Ja. Ett intyg är ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om bedömningar i något avseende.

 • Ja, du som är vårdgivare eller leverantör av journalsystem kan få tillgång till våra blanketter utan dokumentskydd.

  Kontakta oss i så fall via vårt kontaktformulär.

  I fältet ”I vilken roll är du partner till Försäkringskassan” väljer du ”Sjukvården”. Skriv ”Blanketter utan dokumentskydd” som rubrik i meddelanderutan.

  Skicka allmänna frågor via mejl {"url":"/wps/portal/kontakt/kundcenter_partner/skicka-epost","login":false,"text":"Skicka allmänna frågor via mejl"}

Senast uppdaterad