Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkrad i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller när du är försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra om du arbetar här.

När du ansöker om ersättning från Försäkringskassan gör vi alltid en bedömning av om du är försäkrad i Sverige innan vi betalar ut ersättningen till dig. Det innebär att du som bor eller arbetar i ett annat land kan behöva komplettera med uppgifter om din bosättning och arbete innan din ansökan om ersättning kan behandlas. Samma sak gäller om du tidigare har bott eller arbetat i ett annat land.

Bedömningen av om du är försäkrad i Sverige styrs av socialförsäkringsbalken och internationella regelverk som Sverige har antagit tillsammans med andra länder. Här hittar du de lagar och regler som vi använder för att bedöma om du är försäkrad i Sverige.

Lagar och regler

Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Om du har flyttat till eller från Sverige, eller om du arbetar eller nyligen har arbetat, utomlands, så kan du vara försäkrad för vissa ersättningar från Försäkringskassan men inte för alla.

För att ha rätt till följande ersättningar ska du bo i Sverige:

 • adoptionsbidrag om du adopterar ett barn som inte bor i Sverige eller är svensk medborgare
 • aktivitetsersättning och sjukersättning i form av garantiersättning
 • assistansersättning
 • barnbidrag och förlängt barnbidrag
 • bilstöd
 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • ersättning enligt gränssjukvårdsförordningen
 • föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå
 • handikappersättning
 • rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall
 • sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg
 • statligt tandvårdsstöd
 • underhållsstöd
 • vårdbidrag.

Du har rätt till de här ersättningarna om du är försäkrad i Sverige, vilket du är om du bor här och inte arbetar i ett annat land. För att avgöra om du bor i Sverige väger Försäkringskassan bland annat in hur du bor, från vilket land du får din inkomst, hur länge du ska vara i Sverige och hur ofta du besöker andra länder. Det har också betydelse var dina familjemedlemmar bor.

Du kan inte samtidigt vara försäkrad i Sverige och i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz.

Om du bor i Sverige men arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du oftast inte vara försäkrad i Sverige.

Om du bor i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz, men arbetar i Sverige, kan du vara försäkrad här.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder kan det påverka om du är försäkrad.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att flytta, resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

För att ha rätt till följande ersättningar ska du arbeta eller ha arbetat i Sverige:

 • arbetsskadeersättning
 • föräldrapenning på sjukpenningnivå och grundnivå
 • graviditetspenning
 • inkomstrelaterad aktivitetsersättning och sjukersättning
 • närståendepenning
 • rehabilitering, rehabiliteringsersättning och bidrag till arbetshjälpmedel
 • sjukpenning
 • tillfällig föräldrapenning.

För att räknas som arbetande i Sverige ska du vara eller ha varit anställd, egenföretagare eller uppdragstagare här. Du har rätt till vissa ersättningar från Försäkringskassan om du går miste om arbetsinkomst. Hur mycket du kan få beror alltså på vilka inkomster du har eller har haft.

Du som bor i Sverige eller flyttar utanför EU/EES eller Schweiz är försäkrad i minst tre månader efter att du har slutat arbeta i Sverige. Under den tid som du är försäkrad kan du ha rätt till ersättningar från Försäkringskassan.

Om du börjar arbeta i ett annat land kan du oftast inte längre vara försäkrad i Sverige.

Du som bor i eller flyttar till ett annat land inom EU/EES eller till Schweiz är oftast inte längre försäkrad i Sverige när du slutar arbeta här. Då kan du inte få ersättning från Försäkringskassan. Men om du redan har en ersättning som grundar sig på arbete, kan du i vissa fall fortsätta få den och även beviljas andra ersättningar.

Om du flyttar utomlands, eller är utomlands i längre perioder, kan det påverka om du är försäkrad eller inte.

Information om vad som gäller för dig som bor eller arbetar utomlands finns på våra sidor om att flytta, resa, arbeta, studera eller få vård utomlands och i Sverige.

Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands

Flytta till, arbeta, studera eller nyanländ i Sverige

 

Vanliga frågor

Vi måste utreda om du är försäkrad i Sverige när du ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Om du inte är försäkrad kan du inte få ersättning. Din försäkring påverkas om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige.

Nej, det är inte medborgarskapet som avgör om du ska vara försäkrad i Sverige, utan snarare var du bor eller arbetar.

Om du har arbetat i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz kan du vara fortsatt försäkrad där. Du kan inte vara försäkrad i två länder inom EU/EES eller i Schweiz samtidigt och därför behöver vi ibland få information från det andra landet om din försäkring där.

Nej, du behöver inte ha ett personnummer. Personer som är eller har varit folkbokförda i Sverige har ett personnummer men folkbokföring är inte ett krav för att vara försäkrad i Sverige. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende effektivt behöver du däremot ha ett samordningsnummer om du inte har ett personnummer. Om du varken har samordningsnummer eller personnummer när du skickar in dina handlingar kan ditt ärende ta längre tid för oss att handlägga.

Om du inte har ett personnummer och ska ansöka om en ersättning från Försäkringskassan så kan vi hjälpa dig att få ett samordningsnummer från Skatteverket.

Då behöver du kunna styrka din identitet. Det gör du enklast genom att besöka ett servicekontor och visa upp ett hemlandspass, nationellt identitetskort eller liknande identitetshandling där följande uppgifter framgår:

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • födelseort och land
 • medborgarskap.

I Sverige

Sverige är socialförsäkringsnumret ditt personnummer. Om du inte har ett personnummer är det i stället ditt samordningsnummer.

Utomlands

Olika länder har olika system för hur man identifierar sig. Det är ofta ett socialförsäkringsnummer, eller ett nationellt id-nummer. Om du inte vet vad du har för nummer i det land där du tidigare bott eller arbetat, så ska du kontakta Försäkringskassans motsvarighet i det landet.

När vi utreder om du är försäkrad i Sverige behöver vi ibland kontakta myndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat. Då behöver vi ditt socialförsäkringsnummer för att säkerställa att vi får information om rätt person.

Ja, men inte för alla ersättningar.

EU-förordningarna innebär att du ska vara försäkrad i det land där du arbetar, så du är bara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i EU-förordningarna, det vill säga underhållsstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

Om du till exempel blir sjuk och behöver sjukpenning ska du kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du arbetar.

Du har däremot rätt till hälso- och sjukvård i Sverige om du är folkbokförd här.

Ja, men bara för de ersättningar som ingår i EU-förordningarna, vilket är de flesta ersättningar med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så är du inte längre försäkrad i Sverige. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning från Sverige som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad.

Kontakta oss om du vill veta vad som gäller för dig.

För att Försäkringskassan effektivt ska kunna administrera socialförsäkringen har vi ett register som visar om en person är försäkrad eller inte. När du ansöker om en ersättning eller ett intyg bedömer vi om du är försäkrad och registrerar den bedömningen.

De uppgifter vi har om dig i vårt register kan i vissa fall vara inaktuella. Därför ska du alltid meddela oss om du till exempel flyttar till eller börjar arbeta i ett annat land. Detta är särskilt viktigt om du redan får en ersättning, eftersom du annars riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Du kan läsa mer om vilka uppgifter vi registrerar om dig på sidan Dina personuppgifter.

Dina personuppgifter