Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skicka intyg till oss

Här hittar du adressen till Försäkringskassans inläsningscentral dit du kan skicka intyg.

De intyg som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan elektroniskt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om intyget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Det gäller till exempel läkarintyg, läkarutlåtanden, arbetsgivarintyg eller intyg om graviditet.

Du behöver inte märka intygen på något särskilt sätt om ditt personnummer står på intyget.