Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Davvisámegiela (nordsamiska)

Diehtojuohkin dutnje guhte ságastat davvisámegiela

Diŋgo ságastallama sámegillii

Diŋgojuvvon ságastallamis beasat ságastit gieđahalliin geavaheaddjeguovddážis guhte sámásta, áiggis mii heive dutnje. Gieđahalli sáhttá addit dutnje dieđuid got don ilmmuhat ja ozat buhtadusaid.

Diŋgot giellabálvalusa

Mana kontuvrras

Min bálvaleaddjikontuvrras sáhtát oažžut dieđuid got don ilmmuhat ja ozat ja vel veahki geavahit min e-bálvalusaid.

Gávnna lagamus kontuvrra

Du riekti geavahit sámegiela oktavuođain Dáhkádusgássain

Don guhte gullot našuvnnalaš unnitlohkui lea riekti geavahit iežat giela Dáhkádusgássa oktavuođas.

Diehtojuohkin sámigillii vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra dutnje guhte ságastat unnitlogugiela

Du vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat go dus lea oktavuohta Dáhkádusgássain

Dás sáhtát lohkat eanet lágaid ja njuolggadusaid birra mat leat fámus Dáhkádusgássái eiseváldin ja dutnje álbmogin

Information för dig som pratar nordsamiska

Boka samtal på samiska

I ett bokat samtal får du prata med en handläggare på kundcenter som pratar samiska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

Diŋgot giellabálvalusa

Besök ett kontor

På våra servicekontor kan du få information om hur du anmäler och ansöker samt hjälpa att använda våra e-tjänster.

Hitta ditt närmaste kontor

Din rätt att använda samiska i kontakten med Försäkringskassan

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda ditt språk i kontakt med Försäkringskassan. 

Information på samiska om rättigheter och skyldigheter för dig som pratar ett minoritetsspråk (svensk version längst ner på sidan)

Dina rättigheter och skyldigheter i kontakten med Försäkringskassan

Här kan du läsa om mer om lagar och regler som gäller för Försäkringskassan som myndighet och för dig som medborgare (svensk version längst ner på sidan)