Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Närståendepenning för arbetssökande

Närståendepenning för arbetssökande

6 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om närståendepenning för arbetssökande.

 

Närståendepenning är pengar som du får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.

Kan jag få närståendepenning?

Du kan få närståendepenning om:

 • Den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv.
 • Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet. Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.
 • Den närstående samtycker till vården.
 • Du går miste om arbetssinkomst som är sjukpenninggrundande.
 • Du och personen du vårdar är försäkrade i Sverige.
 • Vården ges i Sverige eller i ett EU/EES-land. Du kan inte få närståendepenning om du vårdar någon som befinner sig i ett land utanför EU/EES.

Vad betyder svårt sjuk?

För att någon ska räknas som svårt sjuk måste det finnas ett påtagligt hot mot livet. Det innebär att det ska finnas en risk för att personen inte överlever sjukdomen. Den som har en sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt räknas inte som svårt sjuk, utan risken ska gälla den närmaste tiden.

Vem är närstående?

Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära relationer med den sjuke. Det kan till exempel vara vänner eller grannar. 

Vad menas med vård?

Med vård menas att vara nära den som är svårt sjuk och ge stöd. Det är alltså inte att hjälpa personalen med det praktiska arbetet.

Hur mycket pengar får jag?

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Hur ansöker jag om närståendepenning?

1. Att tänka på innan du ansöker

Tillsammans med ansökan om närståendepenning behöver du bifoga ett samtycke från personen som är sjuk och ett läkarutlåtande.   

2. Få ett samtycke från personen som är sjuk

När du ansöker om närståendepenning behöver personen som är sjuk ge sitt samtycke genom att fylla i den här blanketten. Om din närstående inte kan ge sitt samtycke är det viktigt att läkaren skriver det i läkarutlåtandet. Blanketten skickar du in digitalt tillsammans med din ansökan.

7468 Samtycke för närståendepenning

3. Få ett läkarutlåtande

Du ska be din närståendes läkare att skriva ett läkarutlåtande som du bifogar digitalt tillsammans med din ansökan.

4. Ansök

Ansök på Mina sidor. Ansök senast 3 månader efter den första dagen som du begär ersättning för.

4. Bifoga digitala kopior

Efter att du har signerat din ansökan ska du bifoga digitala kopior av ditt läkarutlåtande och samtyckesblanketten. Du kan ta ett tydligt foto av dokumenten och sen bifoga bilderna på Mina sidor. Det går också bra att bifoga skannade kopior.

Om du inte kan göra digitala kopior, skicka in dina dokument till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

5. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

Vanliga frågor

Ja, flera personer kan turas om i vården och få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Men närståendepenning kan inte betalas ut till flera personer för samma tid.

Om du är den enda som vårdar den sjuke kan du få 100 dagar med närståendepenning. Är ni fler personer som vårdar så delar ni på de 100 dagarna. Dagarna är alltså kopplade till den som är sjuk, inte till dig som vårdar.

Ja, förutom hel närståendepenning kan du få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.

Lämna in en till ansökan om närståendepenning där du skriver in de nya dagarna.

Vi räknar ut hur mycket du får i närståendepenning utifrån den inkomst du hade i ditt senaste arbete. Det kallas för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du måste ha sammanlagda inkomster på minst 10 700 kronor per år för att få en sjukpenninggrundande inkomst. Tjänar du mindre än så får du ingen närståendepenning.  

Vad händer med min sjukpenninggrundande inkomst när jag blir arbetssökande?

Om du har arbetat i minst 6 månader innan du blir arbetssökande har du kvar din SGI i 3 månader. Efter 3 månader måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete i minst samma omfattning som ditt senaste arbete för att behålla din SGI.

Hur räknar jag ut min årsinkomst?

Om du i ditt senaste arbete hade

 • månadslön tar du lönen gånger 12.
 • timlön tar du lönen gånger 2 080 om du arbetade heltid och lika mycket varje månad.

Arbetade du olika mycket varje månad är du välkommen att ringa kundcenter på 0771-524 524 så hjälper vi dig att räkna ut din inkomst.

Vilka inkomster räknas?

För att dina inkomster ska räknas in i din SGI ska du antingen ha haft dem under minst sex månader i en följd, eller så ska inkomsterna ha varit årligen återkommande. Det innebär till exempel att ersättning för obekväm arbetstid, övertid och provision kan räknas med om du fått ersättning under minst sex månader eller om ersättningen varit årligen återkommande.

Finns det inkomster jag inte får ersättning för?

Vissa inkomster får du däremot inte räkna med i den sjukpenninggrundande inkomsten eftersom de inte är arbetsinkomster. Det gäller:

 • sjukpenning, föräldrapenning och andra dagersättningar från Försäkringskassan
 • studiestöd
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • kapitalinkomst
 • skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost och logi
 • kostnadsersättningar, till exempel traktamenten
 • avgångsvederlag.

Hur räknar jag ut min årsarbetstid?

Årsarbetstiden är din arbetstid inklusive semester. Du skriver årsarbetstiden i dagar eller i timmar.

Om du arbetade lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i dagar. Då multiplicerar du antalet dagar du arbetar en vanlig vecka med 52.

Om du inte arbetade lika många timmar varje dag anger du årsarbetstiden i timmar. Då multiplicerar du antalet timmar du jobbar en vanlig vecka med 52.

Övertid, mertid med mera räknas inte in i årsarbetstiden. Om du arbetade olika mycket varje vecka eller månad får du räkna ut hur mycket du arbetade i genomsnitt. Är du osäker på din arbetstid, fråga din arbetsgivare.

Du är försäkrad i Sverige om du arbetar här. Det finns några undantag från denna regel. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.   

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg