Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

E -tjänster för Myndigheter och samarbetspartner

LEFI Online

LEFI Online står för Leverera förmånsinformation och är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan.

LEFI Prenumeration

Information till försäkringsbolag, LEFI Prenumeration är en e-tjänst för uppgiftsutlämnande från Försäkringskassan. Försäkringsbolag och kommuner har möjlighet att få uppgifter ur Socialförsäkringssystemen.

SUS

SUS, är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

SSBTEK

SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd) SSBTEK är en digital tjänst som bidrar till en säker, effektiv och förenklad handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd

SHS

Informationsplats för spridnings- och hämtningssystem - SHS. SHS erbjuder tjänster och programprodukter för säkert och pålitligt informationsutbyte.

EESSI Accesspunkt

Information om Försäkringskassans uppdrag: AP delen

ELT

ELT är vårt webbgränssnitt för elektronisk tidsredovisning för assistansersättning. Informationen på den här sidan vänder sig till dig som är leverantör av tidsredovisningssystem.

EFOS

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma inloggningstjänsten E-identitet för offentlig sektor – EFOS. EFOS ger säker inloggning för statligt anställda.