Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skador i arbetet

Om en medarbetare skadar sig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, ska du som arbetsgivare anmäla arbetsskada.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är:

  • en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet.
  • en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.
  • en smittosam sjukdom som har uppkommit på grund av smitta i arbetet, t.ex. i arbete vid sjukvårdsinrättning eller annat arbete med att behandla, vårda eller ta hand om personer som är smittförande.

Vilket ansvar har jag som arbetsgivare om en skada inträffar?

1. Anmäl skadan

Du som arbetsgivare ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Ta reda på vad som hände när medarbetaren skadade sig och anmäl arbetsskadan så fort som möjligt.

Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se)

2. Meddela arbetsplatsens skyddsombud att du har anmält arbetsskada

Om din arbetsplats har ett skyddsombud, ska du berätta för hen att du har gjort en arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av den.

Bra att veta för dina medarbetares skull

Medarbetaren kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan

Medarbetaren kan undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Information för medarbetaren om ersättning vid arbetsskada

Medarbetaren kan få ersättning från AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal, kan medarbetaren kontakta AFA Försäkring för att ta reda på om hen har rätt till ersättning från dem.

Vanliga frågor

Om en medarbetare får en arbetsskada kan hen ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Läs om den på sidorna för privatperson.

Information för medarbetaren om ersättning vid arbetsskada

Ja. Om medarbetaren blir sjukskriven på grund av skadan, betalar du som arbetsgivare sjuklön som vanligt de 14 första dagarna. Därefter betalar Försäkringskassan sjukpenning.

Ja, du som arbetsgivare är enligt lag ansvarig att anmäla arbetsskador och kan dömas till böter om du inte fullföljer din anmälningsskyldighet. Det är varken medarbetare eller arbetsgivare som avgör om en medarbetare fått en arbetsskada i lagens mening, det ansvaret ligger bland annat på Försäkringskassan. 

Arbetssjukdomar kan till exempel orsakas av

  • tungt eller ensidigt arbete
  • vibrationer eller skakningar
  • buller
  • olika kemiska ämnen
  • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden
  • smittosamma sjukdomar vid arbete i ett riskyrke   

Ja, men då anmäler du bara till Försäkringskassan. Om skadan är allvarlig ska du också anmäla den till Arbetsmiljöverket. Det gör du på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma e-tjänst.
Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se)

9210 Anmälan om arbetsskada eller personskada (166 kB)9238 Ifyllnadsanvisning till Anmälan om arbetsskada och personskada (54 kB)pdf öppnas i nytt fönster