Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik inom området barn och familj

Föräldrapenning

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd föräldrar får för att kunna vara hemma och ta hand om sina små barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Nettodagar efter kön, 1993-

Antal uttagna dagar med föräldrapenning ökade sedan början av 2000-talet till år 2019 då det minskade något. År 2020 var det en tydligare minskning, vilket ser ut att vara en effekt av covid-19 pandemin. Ökningen beror delvis på att antalet födda barn har ökat men en del av förklaringen ligger i ändringar i regelverket. År 2002 förlängdes föräldrapenningen med 30 dagar och det infördes en andra reserverad månad så att två månader med föräldrapenning var reserverade för vardera förälder. Under år 2016 infördes en tredje reserverad månad. De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och år 2020 tog männen ut 30 procent av dagarna.