Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Statistik och analys

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet inom socialförsäkringsområdet. Här publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter.

Statistikdatabas

Här hittar du Försäkringskassans statistik

Statistikdatabas

Ersättningar som påverkas av coronapandemin

Coronaviruset – statistik

Vad, varför och hur

Rapportserien Korta analyser

Aktuell statistik och analys i kort format.

Föräldrapenning bland samkönade och olikkönade föräldrar (Korta analyser 2021:4)

Socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP)

Diagram som visar socialförsäkringens utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten mellan åren 1980 och 2019.

Socialförsäkringen i siffror 2021

Socialförsäkringen i siffror

Socialförsäkringen i siffror 2021

59 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2020. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.