Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

ትግርኛ (Tigrinja)

ኣብዚ ገጽ: ንትግርኛ ተዛራባይ ዝኾንካ: ሓበሬታን ንኣገልግሎት ዝመርሑ መለጋግቦታትን: ኣኪብናልካ ኣለና።

ቆጸራ ዝርርብ ብትግርኛ ሓዝ

ኣብ ዝሰማማዓካ ግዜ ብትግርኛ ቆጸራ ብምሓዝ፡ ምስ ናይ ማእከል ዓማዊል (kundcenter) ኣሳላጢ ሰራሕ (handläggare) ክትዘራረብ ትኽእል። እቲ ኣሳላጢ ሰራሕ ናይ መተካእታ ደሞዛት ብኸመይ ከምእትሕብርን ከምእተመልክትን ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ቆጸራ ዝርርብ ንምሓዝ: ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ የድልየካ። ቆጸራ ምስ ሓዝካ: መላግቦ ዝሓዘ ናይ ኢ-መይል ምልእኽቲ ይመጻካ። ቁሩብ ደቓይቕ ዝዝርብካ ቅድሚ ምጅማሩ ኣቐዲምካ: ኣብቲ መላግቦ ጠውቕ።

ምስ ሓደ ኣሳላጢ ስራሕ ብኮምፒተርካ ወይ ውን ብቴሌፎንካ ጌርካ ናይ ቪድዮ ዝርርብ ክትገብር ትኽእል። እንድሕር በቲ ብ ናይ ኢ-መይል ምልእኽቲ ጌርና ዝሰደድናልካ መላግቦ ጌርካ ናብቲ ቆጸራ እንተዘይኣቲኻ ግን: በቲ ዝገደፍካልና ቁጽሪ ተሌፎን ጌርና ንድውለልካ።

መትሓዚ ቆጸራ

ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ተወከስ

ኣብ መላእ ሃገር ሽወደን ናይ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈታት ኣለዉ። ኣብኡ: ን ናይ ውሕስነት ካሳ ቤት ጽሕፈት (Försäkringskassan) ዝምልከቱ ሕቶታት ይኹን: ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ከም ናይ ግብርን ህዝባዊ መዝገባን ቤት ጽሕፈት (Skatteverket): ቤት ጽሕፈት ዕዮ (Arbetsförmedlingen) ዝመሰሉ: ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። ንኣብነት፣ ሓበሬታ ንምርካብን: ን መተካእታ ደሞዝ ንክትሓትት ናይ ዲጂታል ኣገልግሎታትና ከመይ ጌርካ ከምእትጥቀመሎም: ክትሕገዝ ትኽእል።

ዝቐረበ ናይ ከባቢኻ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት (ብሽወደንኛ)

እተዛመደ መላግቦታት

ኣብ ሃገር ሽወደን ሓድሽ ንዝኾንካ

På den här sidan har vi samlat information och länkar till tjänster för dig som pratar tigrinska.

Boka samtal på tigrinska

Du kan boka ett samtal för att prata med en handläggare på vårt kundcenter som pratar tigrinska, på en tid som passar dig. Handläggaren kan ge dig information hur du anmäler och ansöker om ersättningar.

För att kunna boka ett samtal behöver du ha tillgång till en e-postadress. När du har bokat en tid får du ett e-postmeddelande med en länk i. Klicka på länken några minuter innan ditt samtal ska börja.

Du kan chatta eller prata med handläggaren på din dator eller på telefon. Om du inte går in i mötet via länken i e-postmeddelandet ringer vi istället upp dig på det nummer du lämnat.

Boka tid för webbmöte

Besök ett servicekontor

Det finns servicekontor i hela Sverige. Där kan du få hjälp i frågor som gäller Försäkringskassan men även andra myndigheter såsom Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Du kan exempelvis få hjälp med information och att använda våra digitala tjänster för att ansöka om ersättning.

Hitta ditt närmaste kontor

Relaterade länkar

För dig som är ny i Sverige

När du har sökt asyl i Sverige (tigrinska)

När du har fått uppehållstillstånd i Sverige (tigrinska)

Försäkringskassan på tigrinja (Youtube.com)

Har någon gjort dig illa?

Du har rätt till ett liv fritt från våld (tigrinska)

Vårt uppdrag att motverka våld (tigrinska)