Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

ኣብ ሽወደን ዕቝባ ምስ ሓተትካ

ኣብዚ፡ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እንታይ ማለት ምዃኑን ንኣኻ ከም ሓታቲ ዕቝባ ድማ ብምንታይ ከም ዚምልከተካን ከተንብብ ትኽእል።

ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እንታይ እዩ?

ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) ንህጻናት ዘለዎም ስድራቤታትን፡ ንሕሙማትን ስንክልና ዘለዎም ሰባትን ገንዘብ ዚኸፍል በዓል መዚ እዩ። እቲ ዝኽፈል ገንዘብ ድማ መተካእታ ደሞዝ ወይ ካሕሳ (ersättning) ይብሃል።

ካብ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እንታይ መሰል ኣሎኒ?

ንመንበሪ ፍቓድ ክትጽበ ከሎኻ ካብ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) መሰል ገንዘብ የብልካን። ግን መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ: ካብ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) መሰል ገንዘብ ኣሎካ።

ኣብ ሽወደን መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኽብካ