Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tillgänglighetsredogörelse

Försäkringskassan står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur forsakringskassan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forsakringskassan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Skicka allmänna frågor via mejl {"url":"/wps/portal/kontakt/kundcenter_privat/skicka-epost","login":false,"text":"Skicka allmänna frågor via mejl"}

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet {"url":"/om-webbplatsen/tillganglighet/tillganglighetsredogorelse/anmal-brister-i-var-digitala-tillganglighet","login":false,"text":"Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet"}

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan syn:

  • Ett fåtal sidor på andra språk än svenska och engelska är inte korrekt märkta med rätt språk. Det kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel. Inom ett år byter vi publiceringssystem och räknar med att kunna åtgärda det här felet.
  • Användare med uppläsande hjälpmedel får ingen information om att en länk öppnas i nytt fönster. Användare med uppläsande hjälpmedel får heller inte information om vilken typ av dokument en länk leder till. De här sakerna kommer vi att åtgärda i och med bytet till nytt publiceringssystem längre fram.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ. Vi förbättrar dokumenten löpande och vid behov.
  • Flera videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser, före 23 september 2020, saknar syntolkning.
  • Vi har inte heller syntolkat och textat alla våra videoklipp i sociala medier.

Problem vid användning med nedsatt syn:

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.
  • Vissa äldre sidor och e-tjänster anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vi åtgärdar de här sidorna löpande.
  • Vissa delar av våra webbsidor och e-tjänster har otillräcklig kontrast. Dessutom kan det på vissa ställen vara svårt att se vilket element som har tangentbordsfokus.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter:

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.
  • Vissa videoklipp i sociala medier startar automatiskt.

Oskäligt betungande anpassning

Försäkringskassan åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av forsakringskassan.se. Vi har också låtit utomstående experter granska flera av Försäkringskassans e-tjänster.

Senaste bedömningen gjordes den 3 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 december 2020.

Senast uppdaterad