Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

01 oktober 2021

Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel läkarutlåtanden, medicinska underlag och riskgrupper hittar du många av svaren här.

Förändrade coronaregler från och med 1 oktober

Från och med 1 oktober upphör många tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning till riskgrupper.

Återgång till ordinarie tidsgränser för läkarintyg

Regeringen har tagit bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att patienten från och med 1 oktober ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 i sjukperioden för Försäkringskassan vid ansökan om sjukpenning.

Om din patient är arbetssökande, egenföretagare eller behovsanställd behöver hen ett läkarintyg från dag 8 i samband med ansökan om sjukpenning.

Vid ansökan om smittbärarpenning behöver patienten ett läkarintyg från första dagen.

Intyg för vab

Från och med 1 oktober krävs intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod när en förälder ansöker om ersättning för vab.

Barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har beslutat att ersättningen till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och som därför behöver skyddas så att de inte insjuknar i covid-19, ska förlängas.

Om din patient är eller kan vara smittad av covid‑19

För att din patient ska få smittbärarersättning krävs att du ger förhållningsregler om att hen inte får gå till arbetsplatsen enligt smittskyddslagen. Patienten behöver även ett läkarintyg från första dagen som visar att hen inte får arbeta på grund av risken att smitta andra. Du ska använda läkarintyg FK 7804.

Intyg för smittbärarpenning

Om din patient bor med en person som är smittad av covid‑19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid‑19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att hen inte får gå till arbetet.

Om patienten inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan hen ansöka om smittbärarpenning. För att ha rätt till ersättning behöver patienten ha ett läkarintyg från första dagen som visar att patienten inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

Om ansökan gäller dagar innan 1 oktober 2021 behöver patienten inte ha ett läkarintyg när hen ansöker.

Om din patient är sjuk

Från och med 1 oktober tar regeringen bort undantaget som gällt för läkarintyg under pandemin. I och med det återgår Försäkringskassans till ordinarie tidsgränser.

Om patientens första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare och ansöker om sjukpenning ska hen lämna in läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 eller 15 i sjukperioden. Från vilken dag läkarintyg ska lämnas beror på patientens sysselsättning. Anställda behöver lämna läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Arbetslösa, föräldralediga och företagare behöver lämna läkarintyg till Försäkringskassan dag 8.

Om patienten är anställd behöver hen vanligtvis visa upp ett läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8.

Om patientens första sjukdag är före 1 oktober 2021 så behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dag 22 i sjukperioden.

Tidsgränserna för läkarintyg gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Om din patient tillhör en riskgrupp

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning från och med 1 juli 2020 till och med 30 september 2021 för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De som kan få ersättning är

  • personer som tillhör en riskgrupp och därför har varit tvungna att avstå från att arbeta för att undvika att smittas
  • personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som har varit tvungna att avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Om din patient är gravid

Om din patient är gravid och har blivit förbjuden av sin arbetsgivare att arbeta kan patienten ansöka om graviditetspenning. När den gravida ansöker om graviditetspenning behöver hen skicka in ett intyg om graviditet.

Intyg om graviditet

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har beslutat om att tillfälligt utöka möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 31 december 2021.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Om din patient har ett sjukt barn

Från och med 1 oktober 2021 behövs ett intyg från dag 8 av barnets sjukdomsperiod. Intyget kan skrivas av läkare eller sjuksköterska för att föräldern ska ha rätt till ersättning.

Om föräldern ska vabba för ett barn som fyllt 12 år men inte 16 år behöver föräldern lämna ett läkarutlåtande till Försäkringskassan från och med den första ersättningsdagen i vårdperioden. Ett läkarutlåtande kan bara utfärdas av en läkare.

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab)

Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har beslutat att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läkaren måste skriva ett läkarutlåtande där det framgår att barnet behöver skyddas.

Förebyggande ersättning för vab kan betalas ut från och med den 1 juli 2020 och längst till och med den 31 januari 2022. Barnet måste vara under 18 år.