Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid personskada

Om du går miste om inkomst på grund av en personskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din personskada kommer att påverka dina möjligheter att arbeta under i minst ett år framåt i tiden.

Kan jag få livränta?

Du kan ha rätt till livränta om

  • du skadade dig när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation
  • skadan har godkänts som personskada av Försäkringskassan
  • du går miste om inkomst därför att du måste minska din arbetstid eller inte kan arbeta alls, har fått byta arbete eller arbetsuppgifter, har förlorat lönetillägg eller har omskolat dig på grund av skadan
  • din inkomst har minskat med minst 1/15 jämfört med vad du tjänade innan skadan
  • det finns ett läkarintyg eller ett medicinskt underlag som visar att din personskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år framåt från det datum när läkaren skrev intyget eller underlaget.

Hur mycket får jag?

Du får ersättning för din inkomstförlust från och med det datum läkaren har bedömt att din personskada kommer att påverka din förmåga att arbeta under minst ett år. Du kan som mest få livränta med 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar 357 000 kronor för år 2021.

Du får också ersättning för två karensdagar. Har du haft fler karensdagar kan du ansöka om att få ytterligare ersättning.

Hur ansöker jag?

1. Anmäl skadan

Tala om för din närmaste chef, föreståndare eller motsvarande att du har skadat dig eller blivit sjuk på grund av verksamheten eller skadat dig på väg till eller från verksamheten. Hen ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan.

Om skadan visar sig efter att du lämnat försvaret eller verksamheten inom det civila försvaret anmäler du själv skadan till Försäkringskassan. Använd blankett 9210 Anmälan om personskada eller personskada för att göra anmälan själv.

2. Försäkringskassan utreder din personskada

Försäkringskassan utreder om din skada eller sjukdom kan godkännas som en personskada. Du kommer bli kontaktad om det behövs. 

3. Du får beslut om din personskada är godkänd eller inte

Efter utredningen får du ett beslut om din personskada är godkänd eller inte.

4. Ansök om livränta

Du ansöker på blankett.

5087 Ansök om ersättning från statligt personskadeskydd

5. En handläggare kontaktar dig

En handläggare kontaktar dig när utredningen påbörjas.

6. Du får ett beslut

Vår målsättning är att du ska få ett beslut inom fyra månader från att utredningen påbörjats. Just nu har vi långa handläggningstider, vilket innebär att det kan ta längre tid.

Sök ersättning från andra försäkringar

 Även om du inte kan få livränta från Försäkringskassan kan det finnas andra ersättningar du kan ansöka om.

Du kan få ersättning från Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet

Du kan också få ersättning från Kungafonden.

Kungafonden

Om du har en privat olycksfallsförsäkring kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. 

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Det finns ingen begränsning i antal år, men livräntan kan normalt betalas ut längst till och med månaden innan man fyller 65 år. Om man råkar ut för personskada efter att man har fyllt 65 år kan livränta betalas som längst till och med månaden innan man fyller 67 år.

Personskador kan vara skador på grund av olyckor under tid när du tjänstgjorde enligt lagen om totalförsvarsplikt, deltog i en frivillig försvarsutbildning, medverkade i räddningstjänst eller deltog i verksamhet inom hemvärnet eller inom en frivillig försvarsorganisation. Personskador kan också inträffa på väg till eller från verksamheten eller vara sjukdomar som orsakats av den.

Nej, men du kan ansöka om ersättning för till exempel sveda och värk eller lyte och men hos Kammarkollegiet om din skada godkänts av Försäkringskassan som personskada enligt statligt personskadeskydd.

Du anmäler din personskada helst tillsammans med den som är ansvarig för verksamheten. Om det inte är möjligt kan du själv göra en anmälan. Försäkringskassan prövar alla anmälningar om personskada som kommer in till oss. Vi kontaktar dig vid behov. När utredningen är klar skickas ett beslut till dig.

Ja. Du kan få sjukpenning från personskadeskyddet om du inte kan få vanlig sjukpenning därför att du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst. Men du kan inte få sjukpenning samtidigt som du tjänstgör.

Om du skadat dig under tjänstgöring i internationell militär insats eller i polisens utlandsstyrka kan du muntligt eller skriftligt begära att Försäkringskassan prövar din skada. Kontakta kundcenter på 0771-524 524 för information.

Din skada kan prövas utifrån reglerna i arbetsskadeförsäkringen eller, om det är fördelaktigare, utifrån reglerna i statligt personskadeskydd.

Om du skadat dig vid ett olycksfall kan AFA-försäkring pröva din skada och ersättningsanspråk utan att Försäkringskassan prövar det först.

Om du vill ansöka om till exempel livränta, ersättning för särskilda hjälpmedel, tandvård gäller samma regler som för personer som är anställda i arbetet.