Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Smittbärarpenning och reseersättning för arbetssökande

Smittbärarpenning för arbetssökande

4 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om smittbärarpenning för arbetssökande.

 

Om du inte får söka arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.

Kan jag få smittbärarpenning?

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att söka arbeta av något av följande skäl:

  • En läkare har beslutat att du inte får söka arbete på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får söka arbeta på grund av risken för smitta.

Nya rekommendationer för dig som bor med covidsmittad person

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller.

Om sjukdomen gör att du inte kan söka arbete

Smittbärarpenning betalas ut till den som kan söka arbete, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Om du inte kan söka arbete kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.

Hur mycket får jag?

Med smittbärarpenning får du knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, men högst 543 kronor per dag. Din sjukpenninggrundande inkomst är baserad den lönen du hade innan du blev arbetssökande.

Kan jag få reseersättning för att jag är smittbärare?

Om du har eller kan antas ha smittats av en allmänfarlig sjukdom kan du få ersättning för resor du behöver göra till läkarundersökningar, kontroller eller behandlingar.
 
När du ansöker behöver du skicka in:

  • kvitton på dina resekostnader
  • kvitton som visar att resorna gällde en sjukdom som är allmänfarlig enligt smittskyddslagen.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om smittbärarpenning fram till och med det datum som du skickar in ansökan, men inte längre.

1. Ansök på Mina sidor

2. Skicka in läkarintyg eller kvitto

3. Utbetalning

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas nytt fönster öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Covid-19, sjukdomen som orsakas av coronaviruset, är klassad som allmänfarlig.

Ett 30-tal andra sjukdomar räknas enligt smittskyddslagen också som allmänfarliga. Det gäller till exempel:

  • salmonella
  • smittsam gulsot, till exempel hepatit A, B och C
  • tuberkulos.

Du kan läsa mer om smittskyddslagen på 1177 Vårdguiden. 
1177 Vårdguiden (1177.se) öppnas i nytt fönster

  För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får söka arbete eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Coronaviruset är en sådan sjukdom. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel om du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.

Ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta krävs från första dagen.

Nej. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning, precis som när du blir sjuk i vanliga fall. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan söka arbete, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support öppnas i nytt fönster

Om du har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor.

För dig om lever med skyddad identitet eller har barn med skyddad identitet

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Du ansöker om smittbärarpenning fram till det datum när du skickar in ansökan, eller när de 14 dagarna är över. Du kan inte ansöka framåt i tiden.