Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Planerad tandvård utomlands

Planerad tandvård utomlands

4 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ansöker om planerad tandvård utomlands.

 

Planerad tandvård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land för att få tandvård.

Vilka alternativ finns för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land?

Du som vill söka planerad tandvård utomlands kan välja mellan att ansöka om

 • ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättningen i efterhand
 • att ansöka om ersättningen i efterhand utan att ha ett förhandsbesked.

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar som du högst kan få för tandvården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättningen.

Förhandsbesked kan endast ges för vård i EU/EES-länder..

Kan jag få ett förhandsbesked

Ja, om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om
  du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det
  finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar skulle ha bekostats inom det allmänna om du hade
  fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet, Schweiz eller Storbritannien.

Hur mycket ersättning får jag om jag har ett förhandsbesked?

I förhandsbeskedet beräknas ersättningen utifrån högkostnadsskyddet som finns inom det statliga tandvårdsstödet i Sverige. När du fått tandvården kan du aldrig få mer i ersättning än vad tandvården hade kostat i Sverige, eller vad du har betalat för tandvården. Det innebär att om tandvården är dyrare i vårdlandet än vad den är i Sverige betalar du mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och referenspriset. För mellanskillnaden får du inget tandvårdsstöd.

Vad kan jag få ersättning för om jag har ett förhandsbesked?

Du kan få ersättning för både privat och offentlig tandvård samt läkemedel i ett annat EU/ EES-land.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om ett förhandsbesked?

Du ansöker om förhandsbesked på Mina sidor.

När du ansöker ska du också digitalt ladda upp en personlig behandlingsplan där det finns uppgifter om:

 • vilka tänder som ska behandlas
 • diagnos och tillstånd på dina tänder, till exempel tandstatus, skador och tandluckor.
 • vem som är medicinskt ansvarig och ska utföra tandvården samt när och var den ska ges.

Om du ska få behandling med implantat, kronor eller tandstödda broar ska du även ladda upp röntgenbilder, foton eller studiemodeller.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

Kom ihåg att ansöka i god tid innan du vill ha vården om du vill ha ett förhandsbesked. Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader..

5427A Ansök om förhandsbesked för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster pdf öppnas i nytt fönster

pdf öppnas i nytt fönster

5427B Ansök om förhandsbesked för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.     

När får jag mitt förhandsbesked?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Hur ansöker jag om ersättning efter att jag har fått vården?

Du ansöker om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av följande:

 • Faktura och kvitton i original där det står specificerade priser för varje åtgärd och datum för varje behandling.
 • En journal, eller ett intyg, från vårdgivaren där behandlingsdatum framgår tillsammans med en detaljerad beskrivning av tandvården som du fått.
 • Underlag som beskriver diagnos och tillstånd på dina tänder, till exempel tandstatus, skador och tandluckor.
 • Namn och kontaktuppgifter på den medicinskt ansvarige som utfört behandlingen.

Om du har fått behandling med implantat, kronor eller tandstödda broar ska du även ladda upp röntgenbilder, foton eller studiemodeller.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5428A Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster

5428B Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.    

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut om ersättning från Försäkringskassan senast tre
månader från att din ansökan har kommit in.

 

Vad är ansökan i efterhand?

Om du har fått planerad tandvård kan du ansöka om ersättning i efterhand. Du kan få ersättning även om du inte hade ett förhandsbesked när du fick vården.

Kan jag få ersättning för planerad tandvård utomlands?

Ja, om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. (Du är försäkrad i Sverige om
  du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det
  finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar skulle ha bekostats inom det allmänna om du hade
  fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för tandvård, läkemedel samt för både privat och offentlig
tandvård i ett annat EU/EES-land.

Hur mycket ersättning får jag?

Beräkningen av ersättningen görs utifrån reglerna i det statliga tandvårdsstödet i Sverige. Du kan inte få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad du betalat för tandvården. Det innebär att om tandvården är dyrare i vårdlandet än vad den är i Sverige betalar du mellanskillnaden mellan tandläkarens pris och referenspriset. För mellanskillnaden får du inget tandvårdsstöd.

Hur ansöker jag om ersättning?

Du ansöker om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av följande:
 • Faktura och kvitton i original där det står specificerade priser för varje åtgärd och datum för varje behandling.
 • En journal, eller ett intyg, från vårdgivaren där behandlingsdatum framgår tillsammans med en detaljerad beskrivning av tandvården som du fått.
 • Underlag som beskriver diagnos och tillstånd på dina tänder, till exempel tandstatus, skador och tandluckor.
 • Namn och kontaktuppgifter på den medicinskt ansvarige som utfört behandlingen.

Om du har fått behandling med implantat, kronor eller tandstödda broar ska du även ladda upp röntgenbilder, foton eller studiemodeller.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte har alla uppgifter så kan du få dem från din tandläkare.

Du kan också skicka in en obetald faktura till oss men i sådana fall ansvarar du för att fakturan blir betald i tid och du får själv betala eventuella påminnelseavgifter.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5428A Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du inte ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster 5428B Ansök om ersättning i efterhand för planerad tandvård i ett annat EU/EES-land. Använd den här blanketten om du ska bifoga röntgenbilder, foton eller modeller.pdf öppnas i nytt fönster

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

 

Vanliga frågor

Du kan ansöka inom tio år från det datum då du betalade eller skulle ha betalat vårdkostnaden. Den här regeln började gälla den 1 januari 2011. Det innebär att du inte kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som du betalade eller skulle ha betalat före det datumet.

Försäkringskassan kan inte ge information om enskilda vårdgivare utomlands men du kan vända dig till en nationell kontaktpunkt i ett annat EU/EES-land. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu)pdf öppnas i nytt fönster

Den här informationen behöver ett recept innehålla:

 • patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
 • datum när receptet är utfärdat
 • läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
 • läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Försäkringskassans beslut går i regel att ompröva eller överklaga. Vad som gäller för dig framgår av beslutsbrevet som du har fått.

Allmän information om omprövning, överklagan och skadestånd

Om du inte är nöjd med beslutet

Storbritannien har lämnat EU. Du kan inte längre få något förhandsbesked för tandvård i Storbritannien.

Om du har fått planerad tandvård i Storbritannien till och med den 31 december 2020 kan du fortfarande ansöka om ersättning för denna tandvård.