Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kontaktdagar

Kontaktdagar

10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om kontaktdagar och när du kan få ersättning för dessa.

 

Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kunskap om hur du kan stötta ditt barn. Du kan få ersättning för 10 kontaktdagar per barn och år.

Kan jag få ersättning för kontaktdagar?

Du kan få ersättning för kontaktdagar om du

 • har barn upp till 16 år som omfattas av LSS
 • har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
 • avstår från att jobba eller går miste om a-kassa
 • är försäkrad i Sverige.

När kan jag få ersättning för kontaktdagar?

Du kan ta kontaktdagar när du ska

 • delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation)
 • besöka barnets förskola eller skola
 • medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan.

Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning.

Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Hur mycket får jag?

Du får samma ersättning som när du vabbar (tillfällig föräldrapenning). Det är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst. I Kassakollen kan du snabbt och enkelt se hur mycket pengar du får.

Kassakollen

Hur ansöker jag om ersättning för kontaktdagar?

Du ansöker på samma sätt som när du vabbar men du kryssar i att du ansöker om ersättning för kontaktdagar.

1. Ansök

När du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning.

2. Utbetalning

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall.

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Vanliga frågor

Nej. Det går inte att spara dagar från ett år för att ta ut dem ett senare år.

Ja. Du kan få pengar för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Dela antalet timmar som du avstått från att arbeta med antalet timmar som du skulle ha arbetat. Se i tabellen hur mycket tillfällig föräldrapenning du kan söka:

0 % –12,4 % = 0

12,5 % – 24 % = 1/8

25 % – 49 % = ¼

50 % – 74 % = halv

75 % – 99 % = ¾

100 % = hel

Exempel: Kalle skulle ha arbetat 6 timmar men var på kurs på habiliteringen i 4 timmar. 4/6 = 0,66. Kalle var alltså borta 66 procent av sin arbetstid. Kalle kan ansöka om ersättning för kontaktdagar för en halv dag.

Ja. Kontaktdagar kan också användas av

 • den som bor tillsammans med en förälder
 • familjehemsförälder (tidigare kallad fosterförälder)
 • den eller de som tar emot ett barn i syfte att adoptera det
 • någon annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet.

Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Men det finns några undantag från den regeln. Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige
 • är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land

Nej, det går inte att föra över dagar från ett barn till ett annat.