Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om ditt barn har en funktions­nedsättning

Information om ersättningar till dig som har barn med funktionsnedsättning.

Vårdbidrag

Information för dig som har vårdbidrag.

Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du ha rätt till omvårdnadsbidrag.

Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning.

Kontaktdagar

Kontaktdagar finns för dig som har ett barn som omfattas av LSS.

Assistansersättning för barn

Du som har ett barn som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få assistansersättning.

Bilstöd för barn

Om ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt för er att åka kollektivt, eller som gör att ni behöver en anpassad bil.