Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du blir sjuk

Sjukpenning

25 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om sjukpenning för arbetssökande.

 

Om du inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk kan du får sjukpenning.

Kan jag få sjukpenning?

Du kan få sjukpenning om du

  • inte kan ta ett arbete eller arbeta för att du är sjuk
  • är inskriven och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • har arbetat tidigare så att du har en sjukpenninggrundande inkomst
  • är försäkrad i Sverige.

Du kan få sjukpenning på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent.

Hur mycket får jag?

Du får knappt 80 procent av din tidigare lön, men högst 543 kronor per dag.

Hur ansöker jag som är arbetssökande om sjukpenning?

1. Sjukanmäl dig

Om du inte deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan den första dagen du är sjuk. Sjukanmäl dig också till din arbetsgivare om du arbetar deltid.

Gör en sjukanmälan

2. Ansök

När du har sjukanmält dig loggar du in på Mina sidor för att ansöka om sjukpenning.

3. Skicka in läkarintyg

Om du är sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. De flesta vårdenheter kan utfärda elektroniska intyg. Du kan då skicka in ditt intyg på Mina intyg på 1177 Vårdguiden. Det går snabbare och du slipper posta intyget.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se)

Om du har fått ditt läkarintyg på papper och det av någon anledning inte har skickats elektroniskt till oss skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Utbetalning

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född: 

  • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
  • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
  • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Du kan se alla dina utbetalningar i Mina sidor.

För avvikande utbetalningsdagar se

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Vad händer om jag får avslag?

Vid avslag behöver du återgå till att vara aktivt arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Om du vill ändra något i din sjukskrivning

Skicka in ditt nya läkarintyg. Det kan du göra digitalt på Mina intyg på 1177 Vårdguiden.

Mina intyg, 1177 Vårdguiden (minaintyg.se)

Om du i din ansökan om sjukpenning svarade ja på frågan om att nya läkarintyg ska gälla som förlängning på sin sjukskrivning behöver du inte göra något mer.

Om du svarade nej kommer du få en ansökningsblankett för förlängd sjukpenning hemskickad. Du kan inte ansöka om förlängd sjukpenning på Mina sidor.

 

Om du börjar söka jobb på deltid eller på annat sätt ändrar omfattning på din sjukskrivning behöver du informera oss om det. Det gör du enklast på Mina sidor.

 

Om du ska avsluta din sjukpenning innan din sjukskrivning gått ut ska du avsluta din sjukpenning på Mina sidor.    Om du inte kan använda Mina sidor kan du ringa kundcenter på 0771-524 524 eller kontakta den som handlägger till ärende.

 

Vad händer om jag är sjuk en lång tid?

Om du är sjuk en längre tid får du en egen handläggare. Hen hjälper dig med allt som rör din sjukpenning, som till exempel att planera för hur du ska kunna söka arbete igen.

Du kan få stöd från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att kunna söka arbete igen. Stödet kan vara till exempel yrkesvägledning eller arbetsträning. Under tiden kan du få rehabiliteringspenning. Beloppet är samma som sjukpenningen.

 

Du som har haft sjukpenning i 364 dagar behöver ansöka på nytt för att fortsätta få sjukpenning. Det finns två nivåer du kan ansöka om; sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning på normalnivå. Nivån bestäms utifrån din sjukdom enligt kriterier från Socialstyrelsen. Prata gärna med din handläggare om du har frågor om nivåerna eller hur du ansöker. 

Sjukpenning på fortsättningsnivå är cirka 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) medan sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent. Sjukpenning på normalnivå har du rätt till om du har en allvarlig sjukdom. Vad som i detta sammanhang räknas som allvarlig sjukdom finns beskrivet i Socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom. Kriterierna finns på Socialstyrelsens webbplats. 

Kriterier för allvarlig sjukdom (socialstyrelsen.se)

 

Vad händer om jag inte längre kan få sjukpenning?

Om Försäkringskassan bedömer att du kan arbeta, så ordnar vi ett möte med Arbetsförmedlingen. På mötet träffar du handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mötet är en möjlighet för dig att få stöd från Arbetsförmedlingen på din väg tillbaka till arbetslivet.

Från sjukförsäkring till arbetsliv

1 minut

Film om mötet med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Stöd för återgång till arbete (arbetsformedlingen.se)

Vanliga frågor

Du kan få sjukpenning ändå men för högst 7 dagar innan du gjorde din anmälan. Den tiden kan förlängas om du inte har kunnat göra anmälan tidigare eller om det finns särskilda skäl till att du inte kunde anmäla dig, till exempel att du är allvarligt sjuk.

Logga in på Mina sidor. Där kan du se din ansökan. Där kan du också se om vi fått in ditt läkarintyg och i så fall när vi tog emot det.

Du får svar på de flesta frågor om ditt ärende på Mina sidor. Annars kan du ringa kundcenter på 0771-524 524. Om du fortfarande är sjuk efter att du har fått den första utbetalningen av sjukpenning kommer vi att ta kontakt med dig.

Om du är helt eller delvis arbetslös och blev sjuk, tillfrisknade, men blev sjuk på nytt inom fem kalenderdagar så får du inget nytt karensavdrag.

Om det har gått fem kalenderdagar eller mer sedan du var sjuk förra gången så får du ett nytt karensavdrag.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. I SGI-guiden svarar du på några frågor och får veta mer om hur SGI beräknas och hur du skyddar den.

Starta SGI-guiden

Du kan få sjukpenning så länge du inte kan arbeta minst en fjärdedel på den vanliga arbetsmarknaden.

Ja. Det kallas förebyggande sjukpenning och betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du blir frisk fortare eller slipper bli sjuk.

Förebyggande sjukpenning

Ja, du kan ansöka om 75, 50 eller 25 procents sjukpenning.

Om du ska vara sjukskriven i en annan omfattning, till exempel deltid istället för heltid, behöver du tala om det för oss. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor där du själv kan ändra omfattning på din sjukpenning.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt.

Om du ska resa inom EU/EES–land eller Schweiz behöver du inte ansöka om att få behålla din sjukpenning under din resa.

Om du reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor.

Ja, om inte resan påverkar din rehabilitering eller ditt tillfrisknande negativt. Om du reser till ett EU/EES-land eller Schweiz behöver du inte göra något. Men om du åker till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ska du ansöka innan du reser för att behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. Du ansöker på Mina sidor eller på blankett:

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg utan att ha träffat dig fysiskt. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Om du har tekniska problem

Om din e-legitimation inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av oss direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med en handläggare som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Om du inte kan ansöka om sjukpenning på Mina sidor ska du ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att få en blankett hemskickad. Du kan inte ladda ner blanketten här på webben eftersom den innehåller förifyllda uppgifter om dig.

Alla övriga blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg