Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Publiceringsplan 2021

Försäkringskassan publicerar löpande under året officiell och annan statistik samt analyser. Här nedan hittar du publiceringsplanen för officiell och annan statistik. Publiceringar görs klockan 09.00.

Barnbidrag
Förmån Datum
Barnbidrag 2021-02-22
2021-03-22
Bostadsbidrag
Förmån Datum
Bostadsbidrag 2021-02-22
2021-04-22
Föräldrapenning
Förmån Datum
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2021-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter kommun 2021-01-15
Antal nettodagar och utbetalt belopp efter dagtyp 2021-01-15
Föräldrapenning 2021-02-22
2021-08-24
Graviditetspenning
Förmån Datum
Antal mottagare och nettodagar efter omfattning 2021-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter län 2021-01-15
Antal mottagare, nettodagar och belopp efter ålder 2021-01-15
Graviditetspenning 2021-02-22

Tillfällig föräldrapenning

Vård av barn
Förmån Datum
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2021-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter län 2021-01-15
Antal mottagare, barn och nettodagar efter ålder 2021-01-15
Vård av barn 2021-02-22
2021-03-05
2021-04-07
2021-05-06
2021-06-09
2021-07-08
2021-08-05
2021-09-07
2021-10-06
2021-11-05
2021-12-07
Kontaktdagar
Förmån Datum
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2021-01-15
Dagar i samband med barns födelse
Förmån Datum
Antal mottagare och dagar efter omfattning 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter län 2021-01-15
Antal mottagare, barn, nettodagar och belopp efter ålder 2021-01-15
Underhållsstöd
Förmån Datum
Underhållsstöd 2021-02-22
 
Assistansersättning
Förmån Datum
Antal assistansberättigade och antal timmar efter kommun 2021-01-20
Assistansersättning 2021-02-22
2021-03-10
2021-04-12
2021-05-10
2021-06-10
2021-07-12
2021-08-10
2021-09-10
2021-10-11
2021-11-10
2021-12-10
2021-02-22
Bilstöd
Förmån Datum
Bilstöd 2021-02-22
Handikappersättning
Förmån Datum
Antal mottagare och belopp efter län 2021-01-04
Antal mottagare och belopp efter ålder 2021-01-04
Antal mottagare och belopp 2021-01-04
Handikappersättning 2021-02-23
2021-03-23
2021-04-21
2021-05-21
2021-06-22
2021-07-21
2021-08-24
2021-09-22
2021-10-22
2021-11-23
2021-12-22
Merkostnadsersättning
Förmån Datum
MEK: Antal mottagare och belopp 2021-01-20
MEK för barn: Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn i familjen 2021-01-20
MEK för barn: Antal barn och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn i familjen 2021-01-20
MEK för vuxna: Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder 2021-01-20
Merkostnadsersättning 2021-02-22
2021-03-12
2021-04-12
2021-05-12
2021-06-14
2021-07-14
2021-08-12
2021-09-13
2021-10-12
2021-11-12
2021-12-13
Omvårdnadsbidrag
Förmån Datum
Antal mottagare och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn med OMV i familjen 2021-01-20
Antal barn och belopp efter nivå, län, ålder och antal barn med OMV i familjen 2021-01-20
Antal mottagare och belopp efter typ av omvårdnadsbidrag 2021-01-20
Omvårdnadsbidrag 2021-02-22
2021-03-12
2021-04-12
2021-05-12
2021-06-14
2021-07-14
2021-08-12
2021-09-13
2021-10-12
2021-11-12
2021-12-13
Vårdbidrag
Förmån Datum
Antal barn och belopp efter län 2021-01-04
Antal barn och belopp efter merkostnadsersättning 2021-01-04
Antal barn och belopp efter ålder 2021-01-04
Antal mottagare och belopp efter merkostnadsersättning 2021-01-04
Antal mottagare och belopp efter omfattning och län 2021-01-04
Antal mottagare och belopp efter ålder, 2003- 2021-01-04
Antal mottagare och belopp 2021-01-04
Vårdbidrag 2021-02-23
2021-03-23
2021-04-21
2021-05-21
2021-06-22
2021-07-21
2021-08-24
2021-09-22
2021-10-22
2021-11-23
2021-12-22
 

 
Aktivitets- och sjukersättning
Förmån Datum
Antal mottagare och utbetalt belopp för aktivitets- och sjukersättning efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2021-01-11
Antal mottagare av aktivitets- och sjukersättning efter diagnos 2021-01-11
Antal nybeviljade av sjuk-och aktivitetsersättning per 1000 försäkrade 2021-01-15
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2021-02-05
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter diagnos 2021-02-05
Antal nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar efter kön, ålder, län, omfattning och om ersättningen är inkomstrelaterad eller på garantinivå 2021-02-05
Aktivitets- och sjukersättning 2021-02-22
2021-03-15
2021-04-15
2021-05-17
2021-06-15
2021-07-15
2021-08-16
2021-09-15
2021-10-15
2021-11-15
2021-12-15
Aktivitetsersättning 2021-02-22
2021-03-15
2021-04-15
2021-05-17
2021-06-15
2021-07-15
2021-08-16
2021-09-15
2021-10-15
2021-11-15
2021-12-15
Arbets- och yrkesskadelivräntor
Förmån Datum
Antal mottagare och utbetalt belopp för yrkesskadelivränta 2021-01-21
Antal beslut efter diagnos och skadetyp 2021-01-21
Antal mottagare och utbetalt belopp för arbetsskadelivränta 2021-01-21
Arbets- och yrkesskadelivräntor 2021-02-22
Avslutade sjukfall
Förmån Datum
Avslutade sjukfall 2021-02-22
2021-03-19
2021-01-29
Bostadstillägg
Förmån Datum
Antal mottagare och utbetalt belopp för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning efter kön,ålder och typ av bostadstillägg 2021-01-27
Närståendepenning
Förmån Datum
Antal närståendepenningdagar, individer och vårdade 2021-01-27
Närståendepenning 2021-02-22
Ohälsotalet
Förmån Datum
Ohälsotalet efter kommun och ålder 2021-01-25
Ohälsotalet efter län och åldersgrupp 2021-01-25
Ohälsotalet 2021-02-22
2021-03-15
2021-04-15
2021-05-17
2021-06-15
2021-07-15
2021-08-16
2021-09-15
2021-10-15
2021-11-15
2021-12-15
Pågående sjukfall
Förmån Datum
Pågående sjukfall 2021-02-22
2021-03-16
2021-04-15
2021-05-17
2021-06-15
2021-07-15
2021-08-17
2021-09-15
2021-10-15
2021-11-16
2021-12-15
Sjukpenningtalet
Förmån Datum
Sjukpenningtalet efter åldersgrupp, län och kommun 2021-01-15
Sjukpenningtalet med fördelning efter län och åldersgrupp 2021-01-15
Sjuktalet
Förmån Datum
Sjuktalet efter kommun och ålder 2021-01-25
Sjuktalet med efter län och åldersgrupp 2021-01-25
Sjuktalet efter kön 2021-01-25
Sjukfall
Förmån Datum
Startade sjukfall efter län, åldersgrupp och diagnos 2021-01-25
Sjukpenning/rehabiliteringspenning
Förmån Datum
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för sjukpenning och rehabiliteringspenning efter kön, ålder och län 2021-01-20
Sjukpenning/rehabiliteringspenning 2021-01-29
Sjukpenningtal
Förmån Datum
Sjukpenningtal 2021-02-22
2021-03-15
2021-04-15
2021-05-17
2021-06-15
2021-07-15
2021-08-16
2021-09-15
2021-10-15
2021-11-15
2021-12-15
2021-02-22
Sjuktal
Förmån Datum
Sjuktal 2021-02-22
Smittbärarpenning
Förmån Datum
Antal mottagare, nettodagar och utbetalt belopp för smittbärarpenning efter kön och län 2021-01-28
Smittbärarpenning 2021-02-22
 
Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning
Förmån Datum
Antal mottagare och utbetalt belopp efter kön och län 2021-01-21
2021-05-14
2021-06-15
2021-07-14
2021-08-18
2021-09-10
2021-10-11
2021-11-10
2021-12-11
Etableringsersättning
Förmån Datum
Antalet mottagare och utbetalt belopp efter län, ålder, födelseland 2021-01-21
2021-05-14
2021-06-15
2021-07-14
2021-08-18
2021-09-10
2021-10-11
2021-11-10
2021-12-11
Tandvård
Förmån Datum
Tandvård 2021-02-22
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-03
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-16
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
Internationell vård
Förmån Datum
Planerad vård utomlands 2021-02-22
 

Relaterade länkar