Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaviruset – statistik

Här hittar du aktuell statistik från Försäkringskassan om de delar i socialförsäkringen som just nu påverkas mest av coronapandemin. Vi har sammanställt statistik för ersättningarna smittbärarpenning, ersättning för karens och tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab). Just nu finns det ingen aktuell statistik om sjukpenning att visa på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Sidan uppdateras månadsvis för att ge en så aktuell bild som möjligt. Uppdatering av vab sker runt den 7:e varje månad och av resterande ersättningar runt den 15:e.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till statistikenheten@forsakringskassan.se

Statistik

Statistiken visar inkomna ansökningar och utbetalningar. Ansökningsstatistiken visar dagen då ansökan kom in till Försäkringskassan, medan utbetalningsstatistiken visar dagen då pengarna betalades ut. Beroende på när i månaden ansökan kommer in och hur snabbt ärendet handläggs kan en utbetalning ske en senare månad än månaden då ansökan kom in. Det är inte säkert att varje ansökan leder till en utbetalning.

Smittbärarpenning

Ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Ersättning för karens

Det är möjligt att ansöka om ersättning för karens för dagar från och med 11 mars. Ansökningar till Försäkringskassan gick dock att skicka in först den 7 april, och därför kom det in väldigt många ansökningar de första veckorna.

Inkomna ansökningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Inkomna ansökningar och utbetalningar - månadsuppdateringxls öppnas i nytt fönster