Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya riskgrupper för covid-19 från 1 juni

1 juni 2021

Regeringen har beslutat om att utöka diagnoslistan över riskgrupper för covid-19. Den nya diagnoslistan börjar gälla idag, 1 juni och gäller retroaktivt från 1 januari 2021.

Beslutet innebär att:

– personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper.
– intellektuell funktionsnedsättning tas bort från punkt 7 i diagnoslistan och blir en ny egen punkt 8.

Om patienten tillhör någon av de nya riskgrupperna kan hen ansöka retroaktivt om ersättning för riskgrupper för tid från 1 januari 2021. Det gäller även personer som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Om patienten sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver hen ansöka på nytt. Vi behöver ett nytt läkarintyg som styrker att din patient tillhör riskgruppen.

Om patienten ansöker via pappersblankett

En uppdaterad blankett med de nya diagnoserna kommer finnas tillgänglig från och med 21 juni. Fram till dess behöver patienter som tillhör någon av de nya riskgrupperna skriva in sin diagnos för hand. Sätt ett kryss i valfri diagnosruta, stryk över den befintliga diagnostexten och skriv in den nya diagnosen till höger om rutan.

Mer information och ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper för covid-19 hittar du här:

Intyg för ersättning för riskgrupper

Tillbaka till nyhetsarkivet