Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Uppdateringar i blankett Detaljerat läkarutlåtande (E213)

3 september 2019

Nu finns en uppdaterad version av blanketten detaljerat läkarutlåtande (tidigare blankett E213). Blanketten har en ny struktur, är mer användarvänlig och har kompletterats med frågor om psykiska diagnoser.

Blankett E213 har bytt namn till Detaljerat läkarutlåtande. Samtidigt har blanketten uppdaterats med en ny struktur och blivit mer användarvänlig. Bland annat med ifyllbara fält och möjlighet att markera ett svarsalternativ som gäller för flera frågor i följd.
 
Ett detaljerat läkarutlåtande behövs när en person som bott eller arbetat i ett annat land ska ansöka om ersättning även i det landet. Försäkringskassan ska då skicka det underlag som finns för personens ansökan här i Sverige och komplettera med ett detaljerat läkarutlåtande. Blanketten är gemensam för alla EU-länder och används alltid i dessa sammanhang. Tidigare har fokus varit på fysiska besvär men nu inkluderas även psykiska diagnoser. Läkarutlåtandet finns tillgängligt på Försäkringskassans webbsida.
 
Medicinska underlag och blanketter

Tillbaka till nyhetsarkivet