Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Studera med sjuk- eller aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning

Om du är under 30 år och sjuk minst 1 år.

Sjukersättning

Om du har en stadigvarande sjukdom och är 19-64 år.

Bostadstillägg

Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan du ha rätt till bostadstillägg.