Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du har skadat dig i arbetet eller under din utbildning

Om du får en arbetsskada

10 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om hur du går tillväga om du får en arbetsskada.

 

Livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada

Om du tjänar mindre pengar för att du till exempel måste byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid på grund av arbetsskada.

Ersättning för kostnader vid arbetsskada

Om du på grund av din arbetsskada har kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands.

Arbetsskadesjukpenning

Om du har en arbetsskada men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning.