Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du skadat dig under militär utbildning eller vid verksamhet inom det civila försvaret

Livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid personskada

Om du tjänar mindre pengar för att du till exempel måste byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid på grund av din personskada.

Ersättning för kostnader vid personskada

Om du på grund av din personskada har kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands.

Sjukpenning vid personskada

Om du har en personskada men inte kan få sjukpenning eller om din sjukpenning är låg, kan du ansöka om arbetsskadesjukpenning.