Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetssökande

Sjukpenning

Sjukanmäl dig och ansök om sjukpenning, ändra omfattning eller avsluta din sjukpenning.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen och blir sjuk

Sjukanmäl dig och när du har rätt till ersättning.

Om du har skadat dig i arbetet

Anmäl arbetsskada och ansök om livränta och ersättning för kostnader.

Närståendepenning

Ansök om ersättning för vård av sjuk närstående.

Smittbärarpenning och reseersättning för smittbärare

Ansök om smittbärarpenning och reseersättning för smittbärare.

Förebyggande sjukpenning

Ansök om förebyggande sjukpenning.