Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

En av fem ensamstående med barn beroende av ekonomiskt stöd

28 september 2020

Under 2019 hade 18 procent av ensamstående i hushåll med barn en inkomst som inte täckte kostnader för grundläggande behov. Motsvarande siffra för samboende med barn var 6 procent, det visar en ny rapport.

Idag har Försäkringskassan publicerat rapporten Barnhushållens ekonomi. Där analyseras barnfamiljernas ekonomiska förutsättningar och vilken påverkan som socialförsäkringen har för deras ekonomi.

Rapporten visar att en av fem ensamstående med barn är beroende av ekonomiskt stöd.

Totalt hade 8 procent av barnhushållen år 2019 låg inkomststandard. Med låg inkomststandad menas att hushållets disponibla inkomst är mindre än dess beräknade baskonsumtion, till exempel kostnader för boende, mat och kläder.

Rapporten visar även att ensamstående kvinnor med två eller flera barn får i genomsnitt 26 procent av sin disponibla hushållsinkomst från familjeersättningarna.

Barnhushållens ekonomi

Rapport – Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2020

Viktigaste resultaten:

  • 8 procent av alla barnhushåll hade låg inkomststandard 2019. Det kan jämföras med 6 procent bland hushåll utan barn.
  • 18 procent av de ensamstående barnhushållen hade låg inkomststandard år 2019. Bland ensamstående med tre eller flera barn och bland ensamstående utrikesfödda kvinnor med barn har en tredjedel av hushållen låg inkomststandard.
  • Familjeersättningarna utgör i genomsnitt 26 procent av hushållsinkomsten för ensamstående kvinnor med två eller flera barn. Barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet är viktiga poster för dessa familjer.
  • Familjeersättningarna bidrar till att jämna ut skillnaderna i medianinkomst mellan hushåll med och utan barn. Detta är särskilt tydligt i hushåll med låga inkomster.

Tillbaka till nyhetsarkivet