Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tre miljoner väljer digital brevlåda

19 februari 2019

Försäkringskassan skickade 8,2 miljoner brev till digitala brevlådor under 2018 och är näst största avsändande myndighet efter Skatteverket. Många mottagare vittnar om att digitala brevlådor är snabbare, enklare och säkrare än papperspost.

‒ Allt fler upptäcker fördelarna med digital post och redan i år kommer vi att skicka fler digitala brev än pappersbrev. Förutom fördelarna för individen bidrar det till våra miljömål om att minska pappersanvändningen och avfallsmängden. Det innebär dessutom en portobesparing på cirka 30 miljoner kronor, säger Patrik Thelander, projektledare IT-avdelningen.

Under 2018 skickade Försäkringskassan 8,2 miljoner brev till digitala brevlådor av de 20 miljoner brev som är tekniskt möjliga att få digitalt. Kundundersökningar och djupintervjuer visar att digitala brevlådor uppfattas som snabbare, enklare och framförallt säkrare än papperspost. Försäkringskassan bedriver ett flertal initiativ och projekt för att kunna tillhandahålla all skriftlig kommunikation digitalt.

Tre miljoner medborgare har digital brevlåda

Idag har över tre miljoner medborgare en digital brevlåda. Störst andel användare finns i gruppen 20-35 år där cirka 55 procent har en digital brevlåda. Bland personer i 65–70-årsåldern har cirka 20 procent en digital brevlåda.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har, utifrån ett gemensamt regeringsuppdrag, genomfört och följt upp en informationskampanj för att öka kännedomen om tjänsten Mina meddelanden samt öka antalet användare. Mina meddelanden är en gemensam plattform för de digitala brevlådorna Digimail, e-Boks, Minmyndighetspost och Kivra.

Enklare och säkrare med digital post

Om du skaffar en digital brevlåda kommer du få de flesta brev från Försäkringskassan till din digitala brevlåda. Genom att skaffa en digital brevlåda kan du även ta emot en del av de brev du får från andra myndigheter digitalt.

Välj digital post


Tillbaka till nyhetsarkivet