Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Personlig assistans måltavla för organiserad brottslighet

24 september 2020

Marknaden för personlig assistans är brottsutsatt. En relativt låg upptäcktsrisk i kombination med möjlighet till ekonomisk vinning skapar en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet, det visar en ny rapport.

Under 2019 fick Nationellt underrättelsecentrum i uppdrag att genomföra en studie om angrepp mot välfärdssystemet. Där framkom det att assistansföretag förekom i flera olika typer av brottsupplägg.

Resultaten sammanfattas nu i en myndighetsgemensam strategisk rapport om arbetstillstånd och assistansersättning.

Sammantaget konstateras att marknaden för personlig assistans är sedan länge en måltavla för den organiserade brottsligheten. Brottsligheten innefattar bland annat felaktiga tidsredovisningar, arbetskraftsexploatering, folkbokföringsbrott och handel med arbetstillstånd.

Det finns en tydlig koppling till migration och exploatering av arbetstagare i avancerade brottsliga upplägg. 

Rapporten kartlägger inte den totala omfattningen av brottlighet inom assistansbranschen utan belyser konstaterade brottsupplägg och påvisar svagheter i det nuvarande systemet.

Läs rapporten här: 

Rapport: Olle - Nationellt underrättelsecentrum

 FAKTA

  • Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009.
  • Satsningen utgår från en myndighetsgemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör, eller motsvarande. Inriktningen utgår delvis från en myndighetsgemensam lägesbild som skrivs av Nationellt underrättelsecentrum, Nuc.
  • De samverkande myndigheterna är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Tillbaka till nyhetsarkivet