Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hemställan om undantag i sjukförsäkringen

29 maj 2020

Försäkringskassan har idag skickat in en hemställan till regeringen om en tillfällig bestämmelse som ger möjlighet till undantag av prövningen mot normalt förekommande arbete efter dag 180 och dag 365 vid ansökan om sjukpenning. Undantaget gäller vissa personer som väntar på en vård- eller rehabiliteringsåtgärd, vilken inte har kunnat genomföras på grund av coronapandemin och det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården.

En följd av störningar på grund av covid-19 kan bli att den vård och rehabilitering som försäkrade behöver för att kunna återgå i sina vanliga arbeten fördröjs. Det kan också påverka deras rätt till sjukpenning enligt rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan föreslår därför att det införs en tillfällig bestämmelse som gör det möjligt att göra undantag från kraven på bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365 i rehabiliteringskedjan.

– På grund av rådande exceptionella läge så ser vi att många vård- och rehabiliteringsinsatser skjuts upp längre än ett år. Då är det angeläget att vår verksamhet och reglerna som styr sjukförsäkringen anpassas så att människor inte hamnar i kläm, säger Ulrika Havossar, försäkringsdirektör på avdelningen för sjukförsäkringen.

Sedan tidigare har Försäkringskassan genom ett så kallat rättsligt ställningstagande ansett att man inom ramen för nuvarande lagstiftning kan skjuta upp denna prövning som längst till dag 365. Eftersom det inte finns lagstöd för att förlänga detta undantag ytterligare krävs en författningsändring – vilken denna hemställan alltså syftar till.

Förslaget innebär att en försäkrad vars vård och rehabilitering försenas på grund av effekter av sjukdomen covid-19 ska få undantas från bedömningen av arbetsförmågan mot sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt för honom eller henne. Det ska dock gälla längst till och med den tidpunkt då den planerade vården och rehabiliteringen har slutförts. Syftet med bestämmelsen är att undvika minska de effekter som covid-19 har på enskilda försäkrade.

Tillbaka till nyhetsarkivet