Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stabil utveckling i utgiftsprognos

15 februari 2019

Utgifterna för socialförsäkringen uppgick till 219 miljarder kronor 2018. Under 2019 beräknas utgifterna öka till 220 miljarder kronor för att sedan stiga till 226 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen på fredagen.

Försäkringskassans utgifter beräknas följa en stabil utveckling. Prognoserna är sammantaget något lägre än de som lämnades i januari 2019.

– De senaste decennierna har präglats av så kraftiga variationer i sjukfrånvaron att det inte kan förklaras av variationer i folkhälsan. Därför är det glädjande att sjukfrånvaron nu stabiliseras, säger Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Prognostiserade utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde
Miljarder kronor, utfall och prognos

   
 

Långa sjukskrivningar minskar

Utgifterna för Sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden, vilket i huvudsak beror på att ersättningens storlek påverkas av pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Detta medför att det sammanlagda antalet sjukskrivna personer förväntas utvecklas stabilt, liksom sjukpenningtalet.

– Den senaste prognosen visar på en låg och stabil sjukfrånvaro. Nu fortsätter vi arbetet för att bedömningarna av rätten till sjukpenning ska vara rättssäkra och förutsägbara, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Barnbidrag och Föräldraförsäkring ökar

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar beräknas däremot minska under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning blir färre. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet påbörjade sjukersättningar under hela prognosperioden.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka något under prognosperioden, vilket främst beror på att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen. Även antalet assistanstimmar per mottagare beräknas öka, medan antalet assistansmottagare beräknas minska något under prognosperioden. Den största utgiftsökningen sker inom familjeförmånerna, där utgifterna för både barnbidrag och föräldraförsäkring beräknas öka framöver, både till följd av att antalet barn i befolkningen ökar och stigande löner och priser.

– Försäkringskassans uppdrag är att säkerställa att bedömningarna av rätten till ersättning är rättssäkra och förutsägbara över tid. Det är avgörande för förtroendet för socialförsäkringen. Men det räcker inte för att stabilisera sjukfrånvaron. Dessutom måste arbetsgivarna utveckla det förebyggande arbetet och hälso- och sjukvården ta ansvar för sjukskrivningsinstrumentets roll i vård och behandling, avslutar Maria Hemström Hemmingsson.

Länk till prognosen öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet