Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler än någonsin tog ut vab i februari

11 mars 2019

Antalet utbetalningar för vab som gjorts i februari, nära en miljon dagar, är det högsta sedan Försäkringskassan började föra månadsstatistik 2006.

Influensa, magsjuka, lunginflammation och förkylning var några av de vanligaste orsakerna till februaris alla ansökningar om ersättning för vab, vård av sjukt barn. Och de var fler än någonsin tidigare, 963 654 dagar betalades ut. Alexandra Wallin är chef för avdelningen Barn och familj.

– Det är nästan 100 000 fler än under samma period förra året, vilket är mer än vi hade förväntat oss, säger hon.

Noteringen är den högsta sedan Försäkringskassan började föra månatlig statistik för 13 år sedan. Alexandra Wallin ser flera möjliga förklaringar.

– Det här är en ökning vi har sett under flera år eftersom det föds fler barn. Dessutom kan influensans säsongstopp ha kommit extra tidigt i år. Vi ser nu en viss avmattning, vilket kan tyda på det, säger hon.

Det är till stor del föräldrar till barn i förskoleåldern som tar ut ersättning för vård av barn och eftersom förskolorna har olika regler för hur länge barnet bör stanna hemma efter till exempel en magsjuka, kan det också spela in. Ytterligare en faktor är att vab-hanteringen för föräldrar sedan årsskiftet har blivit enklare, i och med att de nu bara ansöker om ersättning direkt.

Tillbaka till nyhetsarkivet