Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Lyckat samarbete får fler människor i arbete

6 maj 2020

Försäkringskassan Malmö är en del av samarbetsprojektet Malmökraften som ska leda till att 2500 arbetslösa och sjukskrivna går till arbete eller studier. Projektet som varit igång i två år har redan gett positiva resultat.

— Vi har haft försäkrade nästan varje månad som gått direkt till arbete eller studier, säger Cecilia Braun, enhetschef i avdelning för sjukförsäkring Syd.


Malmökraften startade 2018 där Försäkringskassan Malmö, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och primärvården i Region Skåne gjorde en gemensam kraftsamling för att få fler till arbete eller studier genom samordningsförbundet Finsam Malmö.

Projektet består av ett 40-tal medarbetare från de olika myndigheterna och sitter i gemensamma lokaler i centrala Malmö. Från Försäkringskassans sida deltar tre försäkringsutredare. Metoden går ut på att samordna individens insatser ur ett helhetsperspektiv där varje part deltar med sin kompetens och stödåtgärder.

 Under Malmökraftens första år kom 861 individer till arbete eller studier. Försäkringskassans deltagare, arbetslösa sjukskrivna, kom betydligt närmare egen försörjning. Att några dessutom skulle gå direkt till arbete eller studier var något vi aldrig hade vågat hoppats på, säger Cecilia Braun.

Malmökraften 2.0

Försäkringskassan ska identifiera rehabiliteringsbehov och stödja individen vidare genom samverkan. Eftersom arbetslösa sjukskrivna saknar en arbetsgivare finns det ingen som har ett uttalat rehabiliteringsansvar, många är för sjuka för att ta del av det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen. I projektet arbetar Försäkringskassan nära Malmö stads arbetsmarknadsenhet.

I februari förlängdes projektet två år och blev Malmökraften 2.0 som nu också delfinansieras av Europeiska socialfonden. Nästan 6000 individer beräknas ingå i det nya projektet vars mål är att nära hälften ska gå till arbete eller studier.

Vad är Finsam?

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund. Idag finns det 80 samordningsförbund i hela Sverige. Målet för rehabiliteringen är att individerna ska nå egen försörjning.

Finsam 

Tillbaka till nyhetsarkivet