Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny överenskommelse ger fler jobb

25 februari 2019

Försäkringskassan är med i en nationell överenskommelse som Arbetsförmedlingen och byggsektorns parter har tecknat för att främja kompetensförsörjningen inom byggbranschen. Syftet är att ge personer med nedsatt arbetsförmåga större möjlighet att få jobb inom byggsektorn.

- Vi vet att det har en negativ effekt på hälsan att stå utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Det är därför en viktig del av vårt uppdrag att stötta människor så att de kan återgå i arbete. Denna överenskommelse är ett mycket bra exempel på hur vi i samarbete med andra kan bidra på ett positivt sätt och understödja andra aktörers ansvarstagande för sjukfrånvaron, säger Michael Boman, SF på Försäkringskassan.

Byggbranschen har brist på arbetskraft och samtidigt finns människor med rätt kompetens bland nyanlända, långtidsarbetslösa eller med en funktionsnedsättning. Målet med den överenskommelsen är att ge dessa personer en bra väg in i arbetslivet.

De personer som omfattas av överenskommelsen via Försäkringskassan är personer som har nedsatt arbetsförmåga, har en dokumenterad anknytning till byggsektorn och som inte bedöms kunna återgå i arbete utan rehabiliteringsinsatser.

Tillbaka till nyhetsarkivet