Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hjälp med andning kan ge rätt till personlig assistans

Den 1 november ändrades lagstiftningen så att hjälp med andning räknas som ett av behoven som kan ge rätt till personlig assistans.

Lagändringen innebär att hjälp med andning räknas som ett av de behov som kan ge rätt till personlig assistans.

En förutsättning är att hjälpen utförs som egenvård*. En annan förutsättning är att personen ska ha en nedsättning i andningsfunktionerna och att det kan finnas en risk för personens liv om hen inte får hjälp.

Hjälp med andning kan exempelvis vara andningsgymnastik, respiratorvård, hantering av trakealkanyl, slemsugning och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar.

Hjälpen ska också vara av en särskild karaktär, som kännetecknas av att den är mycket privat och uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten. Det innebär att vi vid varje ansökan måste göra en prövning av vilka delar av hjälpen som är av den särskilda karaktären.

Ytterligare lagändringar planeras 2020

Regeringen har meddelat att de vill göra fler förändringar i regelverket. Samtliga hjälpmoment kring andning ska kunna ge rätt till personlig assistans. Det innebär att begränsningen med enbart privat och integritetskänslig karaktär föreslås försvinna för hjälp med andning. På samma sätt föreslås sondmatning ingå i sin helhet. Även de hjälpmoment som idag anses ingå i det normala föräldraansvaret för andning och sondmatning ska, enligt förslaget, ge rätt till personlig assistans.

Förslaget är på remiss och lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

För att ha rätt till assistansersättning ska

  • du tillhöra LSS personkrets
  • du ha behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan med minst ett av sex i lagen fastställda behov
  • hjälpen ska vara av särskild karaktär, antingen privat och uppfattas som mycket känslig för den personliga integriteten eller förutsätta särskild kunskap om dig.

De behov som kan ge rätt till personlig assistans är hjälp med

  • andning
  • personlig hygien
  • intagande av måltider
  • att klä av sig och på sig
  • kommunikation med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen.

Om vi bedömer att du behöver hjälp med ovan nämnda behov mer än 20 timmar per vecka kan du få assistansersättning även för andra personliga behov.

* Hjälp med andning kräver normalt medicinskt utbildad personal. Men i vissa fall kan en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöma att vissa hjälpmoment kan utföras som egenvård. Det innebär att hjälpen får utföras av en personlig assistent i hemmet. Och då kan hjälpen ge rätt till assistansersättning.