Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning och vill få koll på merkostnadsersättning för barn? Se vårt inspelade webbinarium från den 6 maj 2021 där vi går igenom hur ersättningen fungerar och förklarar delar som kan vara knepiga att förstå. Helt enkelt bra saker att känna till innan du skickar in din ansökan.

För föräldrar: merkostnadsersättning för barn

45 minuter

Klicka på den lilla tangentbordsikonen i filmrutans nederkant för att aktivera textningen.

Frågor och svar från chatten i webbinariet

Här finns frågor och svar från chatten när webbinariet sändes, något förkortade för att passa formatet. Vissa frågor som vi fick in rörde enskilda ärenden och de kan vi tyvärr inte svara på här, men du är alltid välkommen att kontakta oss. Mer information om merkostnadsersättning för barn finns även här på vår webbplats.

Merkostnadsersättning för barn

Vanliga frågor

Ja, om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning för de kostnaderna. Tänk på att dina godtagna merkostnader behöver vara lägst 11 900 kronor per år, beloppet gäller för 2021. På vår webbplats får du hjälp att beräkna

Merkostnadsersättning för barn

Nej, inkomstbortfall är inget du kan få merkostnadsersättning för men det kanske kan vara aktuellt med omvårdnadsbidrag. Det är en separat ersättning som syftar till att ge föräldrar ekonomiska förutsättningar att hjälpa till med omvårdnad och tillsyn. Mer information om omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag för barn

Ja, men inte för hur lång tid som helst. Du kan få retroaktiv ersättning för upp till tre månader före månaden du ansökte.

Du kan ansöka samtidigt men det är inget krav. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två fristående ersättningar och de är inte beroende av varandra. Om du har ansökt om båda ersättningarna så utreder vi om du har rätt till ersättningarna och du får två separata beslut.

Konsumentverket tar inte längre fram beräkningar för specialkost, nu gör de endast beräkningar för normalkost. När vi bedömer merkostnad kopplad till specialkost gör vi det utifrån varje individs egna situation.

Vi kan endast räkna på kostnader för specialkost som finns för det barn som ansökan gäller och inte för hela familjen.

Det stämmer att Konsumentverket inte längre tar fram generella belopp för specialkost. Det finns inte några schabloner för att bedöma merkostnad för specialkost. Men självklart kan det fortfarande finnas merkostnader kopplade till specialkost och när vi bedömer tittar vi på varje individs situation.

Vi har tidigare haft stöd av Konsumentverkets beräkningar och självklart kan det fortfarande finnas merkostnader kopplade till specialkost. När vi bedömer en sådan ansökan tittar vi på varje individs situation och bland annat kan vi ta hjälp av en dietist eller någon annan med specialkunskaper inom vården.

Det finns inte några schabloner för att bedöma merkostnad för specialkost. Vi gör en bedömning av merkostnaden i varje ärende och tar då hänsyn till individuella förhållanden.

För att kunna ligga till grund för merkostnadsersättning ska behovet av specialkost vara beskrivet i ett läkarintyg. Om det specifikt nämns celiaki eller inte är inte avgörande.

Ja, fysisk aktivitet som är en del av barnets behandling kan godtas som merkostnad. Vi gör alltid en individuell bedömning och tar hänsyn till om det finns någon annan, till exempel regionen, som står för någon del av kostnaden.

Precis som för övriga merkostnader måste vi bedöma om det finns ett samband mellan kostnaden för resor med bil och barnets funktionsnedsättning. Vi behöver utreda när behov av att resa med bil finns och för vad. Därefter tar vi ställning till om det finns en merkostnad för att ta bilen jämfört med vad resan skulle ha kostat med allmänna kommunikationer.

Det finns bestämmelser i varje region vilka kostnader sjukvården ersätter för sjukresor. I vår bedömning tar vi hänsyn till vad du behöver betala för sjukresan och parkeringskostnader och vad regionen ersätter. Den kostnad som regionen inte ersätter av din merkostnad för sjukresor och parkeringskostnader till följd av barnets funktionsnedsättning kan godtas i merkostnadsersättningen.

Det stämmer att regionen (tidigare landsting) kan ersätta sjukresor upp till olika belopp. Det ser olika ut i olika regioner så vi behöver göra en bedömning i varje ärende vad regionen ersätter och vad som kan vara en merkostnad.

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning för de kostnaderna. Kan till exempel vården eller annan erbjuda motsvarande kurser eller material kostnadsfritt tar vi med det i vår bedömning. Du kan få mer stöd i hur du kan tänka när du ska beräkna dina merkostnader på vår hemsida. Att tänka på är att dina godtagna merkostnader behöver vara lägst 11 900 kronor för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet gäller för 2021.

Som för övriga merkostnader måste vi bedöma om det finns ett direkt samband mellan kostnaden för behov av tvättmaskin och barnets funktionsnedsättning. Och sedan bedömer vi om övriga förutsättning finns. För att kunna bedöma en skälig kostnad behöver vi veta vilken sorts tvättmaskin du har köpt, det kan du visa genom att till exempel ange modell eller bifoga kvitto över vad du har betalat för tvättmaskinen. När alla förutsättningar finns så vi räknar på en avskrivningstid för kostnaden med 10 år. Det betyder att om en skälig kostnad för tvättmaskinen är 7 000 kronor så godtas 700 kronor per år. Sedan behöver dina samtliga godtagna merkostnader vara lägst 11 900 kronor per år för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet gäller för 2021.

Precis som för övriga merkostnader måste vi bedöma om det finns ett direkt samband mellan behovet och kostnaden för assistanshunden och barnets funktionsnedsättning. Om dessa och övriga förutsättningar för merkostnadsersättning finns så kan löpande kostnader för en certifierad eller examinerad assistanshund godtas. Kostnad för köp av assistanshunden godtas inte som merkostnad. Löpande kostnader är till exempel mat, försäkring och vaccinationer, och även fortbildning av hunden.

När hunden har certifierats eller blivit examinerad kan löpande kostnader som exempelvis mat, försäkring och vaccinationer, och även fortbildning av hunden, beaktas som merkostnader. Att tänka på är att dina godtagna merkostnader behöver vara lägst 11 900 kronor för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet är för 2021.

Vi kan godta löpande kostnader för assistanshund först efter hunden är certifierad eller examinerad. Vid ansökan om merkostnadsersättning behöver du visa på hur du har räknat ut dina merkostnader, du kan bifoga kvitton om du vill.

Att du gör det hjälper oss när vi ska utreda din ansökan och fatta beslut. Det är viktigt att du beskriver hur du har tänkt när du har räknat på kostnaden. Vi utreder och bedömer sedan om kostnaden är skälig eller inte utifrån omständigheterna i din ansökan.

Om du räknat ut en merkostnad utöver vad om är en normalkostnad så är det den vi ska bedöma. Om du har angett en total kostnad per år är det mellanskillnaden mellan den kostnaden som du räknat ut och normalkostnaden som blir själva merkostnaden. Då är den kostnaden som vi behöver ta ställning till. Det är därför viktigt att du vid ansökan berättar för oss hur du har räknat ut merkostnaden för att vi ska kunna ta ställning till den utifrån de uppgifter som finns i ditt ärende.

Det är en hel del som ändrats, till exempel har gränsen för att ha rätt till merkostnadsersättning höjts jämfört med att få en skattefri del av vårdbidraget för godtagna merkostnader.

Vi utreder de merkostnader du ansöker om. Om det behövs kan du behöva skicka in till exempel kvitton för att visa vilken kostnad du har.

Ja, och det är viktigt för oss att du vid ansökan berättar hur du har räknat ut merkostnaden. Om du räknat ut en merkostnad utöver vad om är en normalkostnad så är det den vi ska bedöma. Om du har angett en total kostnad per år är det mellanskillnaden mellan den kostnaden som du räknat ut och normalkostnaden som blir själva merkostnaden. Då är den kostnaden som vi behöver ta ställning till.

Vi har inget inbokat just nu men det kanske kommer. Tills vidare hoppas jag du har nytta av informationen om omvårdnadsbidrag på webbplatsen

Omvårdnadsbidrag för barn

Nej, det behövs inte någon fastställd diagnos. Det som behövs en beskrivning av läkare över barnets funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar som medför tillsyn och omvårdnad och att dessa behov kan antas finnas för minst sex månader.

Nej, vi har tyvärr ingen statistik över specifika merkostnader som godtas och som ger rätt till merkostnadsersättning.

Du betalar skatt på omvårdnadsbidraget eftersom det är en pensionsgrundande inkomst.

Tack för tipset, vi försöker vara tydliga med det när man får sitt beslut om omvårdnadsbidrag men det kan nog bli bättre. Vi tar med din synpunkt till utvecklingsarbetet vi gör kring informationen på webbplatsen.

Vi vill gärna att du kontaktar oss per telefon så vi kan informera dig om vilka ersättningar som kan vara aktuella när ditt barn har en funktionsnedsättning. Du kan också läsa på vår hemsida om bland annat omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.