Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samtliga hjälpmoment när det gäller andning och sondmatning blir assistansgrundande

Den 1 juli 2020 ändras lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt i socialförsäkringsbalken, SFB. Ändringarna innebär att alla delar av hjälpen med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans.

En förutsättning för att hjälp med andning ska räknas som grundläggande behov är precis som tidigare att det ska finnas risk för en persons hälsa eller liv om hjälpen inte ges. Exempel på hjälp kan vara avancerad andningsgymnastik, respiratorvård, hantering av trakealkanyl, slemsugning och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar.

En annan förutsättning är att hjälp med andning eller sondmatning utförs som egenvård, du kan läsa mer om det längre ner på sidan. Däremot försvinner kravet på att hjälpen ska vara av privat och intergritetsnära karaktär.

Lagändringen innebär också att hjälp som ingår i normalt föräldraansvar kan ge rätt till assistans för just andning och sondmatning så där kommer vi inte längre göra något avdrag i vår bedömning.

Förberedelse och efterarbete – andra personliga behov

Även de åtgärder som är direkt nödvändiga för att ge hjälp med andning, samt de som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning kan ge rätt till assistans. Ett exempel kan vara att göra rent sondsprutan. Den tiden räknas inte in i det grundläggande behovet men kan ge rätt till assistans som en del av ”andra personliga behov”.

Tid i barnomsorg eller skola

För andning eller sondmatning som grundläggande behov kan man nu få assistansersättning för tid i barnomsorg eller skola utan att det finns särskilda skäl. Vi gör en individuell bedömning i varje enskilt ärende av omfattningen. När det gäller daglig verksamhet är det fortfarande ett krav att det ska finnas särskilda skäl för att få assistans.

Ändringarna gäller från 1 juli

De äldre bestämmelserna gäller för tiden före den 1 juli, lagändringen är inte retroaktiv. Ändringarna gäller enbart andning och sondmatning, de grundläggande förutsättningarna för att få assistansersättning ändras inte.

Mer om grundkraven för assistansersättning.

Assistans­ersättning för vuxna

Assistansersättning för barn

* Hjälp med andning och sondmatning behöver vanligtvis utföras av medicinskt utbildad personal. Men i vissa fall kan en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöma att vissa hjälpmoment kan utföras som egenvård. Det innebär att hjälpen får utföras av en personlig assistent i hemmet. Då kan hjälpen ge rätt till assistansersättning.