Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd vid växelvist boende

Underhållsstöd vid växelvist boende

7 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om underhållsstöd vid växelvist boende.

 

Idag kan underhållsstöd betalas ut till barn som bor växelvis, alltså ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar.

Underhållsstöd vid växelvist boende upphör 2021

Från och med mars 2018 gäller nya regler som innebär att underhållsstöd vid växelvist boende kommer att fasas ut. Det högsta möjliga beloppet som en förälder kan få kommer stegvis att sänkas med 200 kronor varje år fram till 2021. Därefter upphör bidraget helt.

Kan jag få underhållsstöd när barnet bor växelvis hos mig och den andre föräldern?

Ja, om:

 • barnet är folkbokfört hos en av föräldrarna
 • ni har gemensam vårdnad eller en av er har enskild vårdnad
 • du och barnet bor i Sverige
 • barnet bor hos dig i minst 12 dagar per månad.
 • du har låga inkomster.

Vi måste ha tagit emot din ansökan senast 30 april 2018

För att ha rätt till bidraget måste barnet ha börjat bo växelvis i februari 2018 som senast. Det betyder att vi måste ha tagit emot din ansökan senast den 30 april 2018. Därefter kan du inte längre ansöka om förmånen.

Hur mycket får jag i underhållsstöd när barnet bor växelvis?

Hur mycket du får i underhållsstöd vid växelvist boende beror på din inkomst och hur många barn du har. Beloppet räknas om varje år.

Vi räknar utifrån din taxerade inkomst, alltså den totala inkomsten som du hade för två år sedan. Det betyder att stödet för februari 2018 till januari 2019 baseras på de pengar du tjänade under 2016.

Från och med februari 2019 kommer maxbeloppet att sänkas med 200 kronor igen. Om barnet är yngre än 15 år kan du få högst 386 kronor per månad. Om barnet är 15 år eller äldre kan du få högst 461 kronor per månad.

Så här mycket får du ha tjänat för att få minst 50 kronor per månad från och med februari 2019:

1 barn – 177 600 kronor för barn 0–14 år och 190 458 kronor för barn 15–20 år
2 barn – 190 122 kronor för barn 0–14 år och 205 791 kronor för barn 15–20 år
3 barn – 200 640 kronor för barn 0–14 år och 218 640 kronor för barn 15–20 år
4 barn – 224 052 kronor för barn 0–14 år och 247 278 kronor för barn 15–20 år.

 

När kommer pengarna?

Avvikande utbetalningsdagar

Utbetalningsdatum och handläggningstider

Hör av dig om din situation ändras

Meddela oss om något som kan påverka ditt underhållsstöd ändras. Ring till kundcenter på 0771-524 524 så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du fått reda på förändringen. Då kan vi ändra så att du får rätt underhållsstöd. Har du fått för mycket kan du behöva betala tillbaka till oss.

Exempel på sådant som kan påverka underhållsstödet är:

 • du flyttar ihop med den andra föräldern igen
 • barnet bor mindre tid hos dig än när du ansökte.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

När barnet är 18 år ska hen ha ansökt om underhållstöd själv före den 1 maj 2018. För att ha rätt till förlängt underhållsstöd vid växelvist boende ska barnet:

 • ha fyllt 18 år senast under februari 2018
 • vara folkbokförd hos en av föräldrarna
 • bo i Sverige
 • bo hos den andra föräldern minst 12 dagar per månad
 • få studiehjälp eller förlängt barnbidrag för gymnasiestudier eller motsvarande, men som längst till och med juni det år som barnet fyller 20 år.

Från och med mars 2018 gäller nya regler som innebär att bidraget fasas ut och sedan upphör 2021. Barnet kan till och med januari 2021 ha rätt till förlängt underhållsstöd vid växelvist boende för antingen en eller båda sina föräldrar.