Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättningar för dig som tjänstgör inom totalförsvaret

Här kan du som är rekryt, genomgår militär grundutbildning eller tjänstgör inom det svenska totalförsvaret läsa om dagpenning och familjebidrag.

Dagpenning

Dagpenning betalas ut till dig som tjänstgör som totalförsvarspliktig eller hemvärnssoldat. Dagpenning kan inte betalas ut under tjänstgöring som är grundutbildning. Ersättningen består av ett grundbelopp per tjänstgöringsdag och är tänkt att ersätta delar av den förlorade arbetsinkomsten.

Hur mycket pengar får jag?

Dagpenningens storlek är 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI), högst 1191 kronor (år 2022) och lägst 130 kronor per dag.

För att kunna få ersättning över 130 kronor per dag behöver du ett aktuellt beslut om sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Du kan enkelt se om du redan har ett aktuellt SGI-beslut genom att logga in på Mina sidor och gå till ”Min profil”.

Om beslutet är högst arton månader gammalt och inkomsten fortfarande aktuell när du börjar din tjänstgöring behöver du inte göra något.

Hur får jag ett nytt SGI-beslut?

Om du saknar ett aktuellt SGI-beslut inför din tjänstgöring behöver du meddela Försäkringskassan vilken inkomst du har. Det gör du med blanketten Inkomst och arbetstid (5540). Försäkringskassan utreder då din SGI och fattar ett nytt SGI-beslut.

5540 Inkomst och arbetstid (Ändra din sjukpenninggrundande inkomst)

Om du ska tjänstgöra som totalförsvarspliktig, till exempel i en repetitionsutbildning, eller som hemvärnssoldat, behöver du inte göra något mer, eftersom Försäkringskassan betalar ut din dagpenning.

När kommer pengarna?

Du får pengarna först efter att Försvarsmakten eller Plikt– och prövningsverket har meddelat Försäkringskassan om din tjänstgöring. Om du nyligen har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan även fastställa din SGI innan utbetalning. Om din SGI ändras retroaktivt görs en tilläggsutbetalning så att din ersättning blir rätt. Utbetalningar görs löpande och det finns inga fasta utbetalningsdagar, men högst var fjortonde dag.

SGI-intyg för frivilligorganisationer

Om du ska tjänstgöra i en frivilligorganisation är det organisationen som betalar ut din dagpenning. Meddela Försäkringskassan din inkomst med blanketten Inkomst och arbetstid (5540) som ovan. Ta med det SGI-beslut du får till din organisation.

Familjebidragen

Familjebidragen är en samling bidrag som är till för dig som genomgår militär grundutbildning eller officersutbildning. Familjebidragen ger dig och dina anhöriga en ekonomisk trygghet under utbildnings- eller tjänstgöringstiden.

För att du ska få bostadsbidrag gäller att du bor och betalar för bostaden som du ansöker för. Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på om du bor själv eller med andra och var i Sverige bostaden finns.

Du måste ha bott i bostaden minst tre månader i anslutning till att utbildningen startar.

Tjänar du mer än 2 000 kr per månad utöver ditt rekryteringsbidrag, minskas bostadsbidraget.

Bidraget betalas endast ut under den tid som du tjänstgör. För att få bidrag måste tjänstgöringen eller utbildningen pågå i minst 60 dagar.

Bidraget kan påverkas om du flyttar under tjänstgöringen så kontakta Försäkringskassan vid flytt.

Du ansöker om bostadsbidrag till rekryter genom att skicka in blanketten

2520 Ansök om familjebidrag – familjepenning eller bostadsbidrag

Om du har barn under 18 år som bor hemma hos dig eller som du är underhållsskyldig för kan du få familjepenning.

Du får högst 2 175 kronor per månad och barn.

Du kan också få familjepenning för en make/maka som du är underhållsskyldig för. Du får då som mest 4 350 kronor per månad.

Du ansöker om familjepenning genom att skicka in blanketten

2520 Ansök om familjebidrag – familjepenning eller bostadsbidrag

Om du har eget företag eller är anställd i ett företag som din make/maka driver kan du få näringsbidrag från Försäkringskassan för att du ska kunna fortsätta med verksamheten efter att din tjänstgöring är slut.

För att få näringsbidrag ska du försörja dig helt eller delvis på företaget. Du kan få pengarna om någon måste anställas för att göra ditt arbete. Du kan som mest få 49 000 kronor i månaden. Näringsbidraget är skattepliktigt.

Du kan också få näringsbidrag om du gör företaget vilande. Då får du ersättning för kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna återuppta verksamheten efter tjänstgöringen. Det kan till exempel vara att du behöver betala hyror eller räntor och försäkringspremier. 

Du ansöker om näringsbidrag genom att skicka in den här blanketten

2521 Ansök om familjebidrag – näringsbidrag

Begravningsbidrag betalas ut till en rekryt när maken, makan eller ett barn, för vilka familjepenning har beviljats, avlider under utbildningstiden.

Det krävs ingen ansökan för att få begravningsbidrag, endast anmälan. Anmälan om begravningsbidrag görs till Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.

Även om familjepenning inte har beviljats får begravningsbidrag betalas ut till en rekryt om det finns behov av bidraget. Det kan t.ex. vara om det inte betalas ut något försäkringsbelopp med anledning av dödsfallet och om det inte finns starka skäl som talar emot detta.

För dig som valts till ledamot för totalförsvarspliktiga

Du kan söka familjebidrag för den tiden du tjänstgör som ledamot. Skicka in en ansökan med blankett enligt instruktionerna här ovanför. Om du redan har sökt förmånerna under din grundutbildning behöver du skicka in en ändringsansökan med blankett 2522 för den nya perioden.

2522 Ansök om familjebidrag – ändrade uppgifter

Anmäl konto för utbetalning

Om du inte har anmält något konto för alla utbetalningar från Försäkringskassan så kan du göra det på Mina sidor eller med blanketten

5605 Anmälan om konto

Du kan bara anmäla ett konto som tillhör dig själv. Om du vill att dina utbetalningar ska gå till en annan persons konto ska du istället fylla i blanketten

5606 Fullmakt - Utbetalning till en annan person

Fullmakt för ombud

Om det finns risk för att det inte går att nå dig under tjänstgöringen, så kan du utse en person som får företräda dig i ditt ärende. Använd i så fall blanketten

5607 Fullmakt för ombud

Vanliga frågor

Nej. Om du tjänstgör inom totalförsvaret så är det Plikt– och prövningsverket som hanterar alla frågor om din tjänstgöring. Om du tjänstgör vid hemvärnet ska du vända dig till Försvarsmakten.  Försäkringskassan får automatiskt information om din tjänstgöring från Plikt– och prövningsverket eller Försvarsmakten och betalar ut den dagpenning du har rätt till. Du behöver inte meddela oss vilken period du tjänstgör.

Ja, du kan tidigast få eventuella bidrag från och med den dag du är folkbokförd på ansökningsadressen.

Du kan få bostadsbidrag om du varit folkbokförd hos dina föräldrar och med egna pengar betalat för din del av boendet. Om du bor hemma hos dina föräldrar beror bidragets storlek på dina föräldrars inkomst och eventuell inkomst hos andra barn som bor hemma.

Om du var gift eller sambo innan du började din tjänstgöring kan du få bostadsbidrag som täcker hälften av din bostadskostnad.

Men det finns ett maxbelopp för hur stor del av bostadskostnaden Försäkringskassan räknar med. Hur stort maxbeloppet är beror på vilken kommun du bor i.

Om du redan påbörjat din tjänst eller utbildning kan bidraget max betalas 30 dagar retroaktivt från och med att ansökan inkommit till Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan bara betala ut ersättning baserad på den information vi får från Försvarsmakten eller Plikt– och prövningsverket.

Du ska alltid anmäla ändrade uppgifter till Försäkringskassan. Det kan till exempel gälla om du har fått en ny hyra eller om hushållets inkomster har ändrats.

Du anmäler ändrade inkomster på den här blanketten:

2522 Ansök om familjebidrag – ändrade uppgifter

Innan Försäkringskassan kan besluta om familjebidrag eller dagpenning måste Försvarsmakten eller Plikt– och prövningsverket skicka en avisering om tjänstgöringsperiod. Förseningen kan också bero på att Försäkringskassan behöver kompletterande uppgifter.

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt beslutsbrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden