Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om sjuklönekostnader för dig som är arbetsgivare

Frågor och svar om tillfälliga regler för sjuklönekostnader med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Det innebär att arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen för perioden april–juli 2020. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Du ersätts sedan via skattekontot.

För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader och procentsatser för sjuklön på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivardeklarationen har lämnats till Skatteverket. Om vi behöver ställa frågor om dina uppgifter kommer krediteringen att ta längre tid.

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget oavsett sjuklönekostnader. Det är dock endast under perioden april – juli 2020 som hela sjuklönekostnaden ersätts.

Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare får därefter ersättning för sjuklönekostnaderna via skattedeklarationen.

För redovisningsperioden april till och med juli 2020 får du ersättning för hela sjuklönekostnaden. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)