Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om sjuklönekostnader för dig som är företagare

Frågor och svar om ändrade regler för sjuklönekostnader med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen för perioden april–juli 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april, maj, juni och juli. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Du ersätts sedan via skattekontot.

För redovisningsperioden augusti till och med september 2021 gäller en annan beräkning och kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivardeklarationen har lämnats till Skatteverket.

Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april till och med juli 2020. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare får därefter ersättning för sjuklönekostnader via skattedeklarationen. Under april, maj, juni och juli 2020 ersätts du för hela sjuklönekostnaden.

För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt fasta procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)