Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om läkarintyg för dig som är partner till Försäkringskassan (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Frågor och svar om läkarintyg med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Det innebär att Försäkringskassan återgår till ordinarie tidsgränser för läkarintyg från och med 1 oktober 2021.

Anställda som ansöker om sjukpenning ska lämna läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15 i sjukperioden.

Arbetslösa, företagare och föräldralediga som ansöker om sjukpenning ska lämna läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8 i sjukperioden.

Detta gäller om personens första sjukdag är den 1 oktober 2021 eller senare.

Vad gäller om patienten blev sjuk före den 1 oktober?

Om personens första sjukdag är 30 september 2021 eller tidigare kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg fram till dag 22 i sjukperioden.

Ja, alla som insjuknat före 1 oktober 2021 behöver ha läkarintyg antingen från dag 8 eller från dag 15 i sjukperioden för att få sjukpenning. Från vilken dag läkarintyg ska lämnas beror på patientens sysselsättning.

Om patienten är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar eller om patienten avbryter en arbetslivsinriktad rehabilitering och istället ansöker om sjukpenning, då krävs ett läkarintyg från och med dag 8.

Ja, det gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Kontaktsättet ska då anges på läkarintyget Försäkringskassan gör sedan en bedömning om rätten till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Relaterade länkar

Frågor och svar med anledning av coronaviruset