Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om förändrade regler gällande ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård

Information till vårdgivare om nya regler gällande ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård.

Frågor och svar

Nej, ersättningsperioderna för de personer som uppfyller villkoren kommer att startas automatiskt.

Nej. Alla som normalt sett har rätt till tandvårdsstöd och uppfyller villkoren kommer få en ny ersättningsperiod.

Ett meddelande kommer att skickas till ditt journalsystem från Försäkringskassan om vad som gäller för den individuella patienten från och med den 1 september. Precis som vanligt kommer du kunna se hur lång patientens aktuella ersättningsperiod är.

Exempel:

Patientens ersättningsperiod löper 2019-06-02– 2020-06-01
Antal dagar i perioden 2020-04-01 och 2020-06-01 = 62 dagar

Eftersom patienten hade mindre än 90 dagar kvar den 1 april blir patientens nya ersättningsperiod 90 dagar.
Patientens nya ersättningsperiod kommer därför löpa 2020-09-01 - 2021-11-29

Patientens ersättningsperiod löper 2020-03-31 – 2021-03-30
Antal dagar i perioden 2020-04-01 och 2021-03-30 är 364 dagar

Längden på patientens nya ersättningsperiod bli också 364 dagar.
Patientens nya ersättningsperiod kommer löpa 2020-09-01 – 2021-08-31

Nej, du ska rapportera in ersättningsberättigande tandvård precis som vanligt.

Nej. Om patienten har slutförda åtgärder under perioden 1 april-31 augusti 2020 kommer han eller hon inte ha rätt till ersättningsperioden den 1 september. Du är skyldig att rapportera in all ersättningsberättigande vård.

Om patienten har slutförda tandvårdsåtgärder under perioden 1 april-31 augusti 2020 har han eller hon inte rätt till den nya ersättningsperioden 1 september 2020. Den perioden kommer då makuleras när du skickar in ersättningsbegäran för besöket i augusti.

Ett meddelande kommer att skickas till ditt journalsystem från Försäkringskassan om vad som gäller för den individuella patienten.

Ja, om patienten uppfyller övriga villkor.

Patientens ersättningsperiod kommer att avslutas automatiskt den 31 augusti. Den 1 september startas den nya perioden upp automatiskt. Om patienten inte uppfyller villkoren fortsätter den förra ersättningsperioden löpa på som vanligt.

Ja, men patienten mister då rätten att ta med sitt upparbetade högkostnadsbelopp han eller hon hade den 1 april 2020. Diskutera med din patient vilket alternativ som är mest fördelaktigt för honom eller henne.

Utförs en överkonstruktion vid en implantatbehandling i en annan ersättningsperiod än fixturerna, så får/ska tillstånd 5448 användas för att kunna rapportera in åtgärden.

Detta gäller även när fixturerna gjordes i den tidigare ersättningsperioden men överkonstruktionen görs i covid-period. Tanden spärrar alltså för E.11 även när den nya perioden är en covid-period.