Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare

Svaren grundar sig på den information om de förslag som regeringen har gått ut med samt de beslut som Försäkringskassan tagit gällande läkarintyg. Förberedelser pågår för att regeringen beslut om åtgärderna så fort som möjligt. Eftersom det är förslag så har vi valt att uttrycka oss så i våra svar. Så fort regeringen har tagit ett beslut kommer vi att uppdatera informationen om hur det påverkar dig som arbetsgivare eller har ett eget företag.

Karensavdrag

Vad innebär det att karensavdraget slopas?

Förslaget innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Vad innebär det för mig som egen företagare?

Om du blir sjuk föreslår regeringen att du ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Vad innebär det för mig som har aktiebolag?

Om du blir sjuk föreslår regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från dig. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den som är anställd. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Hur ansöker man om retroaktiv ersättning för karensdagen?

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Från och med när ska detta gälla?

Regeringen förslår att det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den som fått karensavdrag kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Om jag har ett eget aktiebolag ska jag anmäla mig till Försäkringskassan första sjukdagen jag är sjuk?

Nej, sjukanmälan ska göras som vanligt. Den som fått ett karensavdrag kan sedan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan retroaktivt.

Om jag har en egen firma ska jag anmäla mig till Försäkringskassan första sjukdagen jag är sjuk?

När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Vilken ersättning får jag för karenstiden om jag har en egen firma om jag blir sjuk?

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Hur fungerar det med karensdagar för mig som har egen firma och har flera karensdagar? Kan jag få ersättning för hela perioden som jag har karens?

Vi har inte information om det. Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Läkarintyg

Vad innebär Försäkringskassans beslut om att ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning?

Det innebär att man kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver man lämna in ett läkarintyg.

För de som redan varit hemma från arbetet pga. sjukdom men ännu inte ansökt om sjukpenning, vad gäller då?

Läkarintyg behöver inte lämnas till Försäkringskassan så länge man inte är sjuk mer än 21 dagar. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver läkarintyg lämnas in till Försäkringskassan.

Vad gäller för de som redan har pågående sjukpenning från Försäkringskassan? Måste de lämna in läkarintyg?

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar behöver lämna in läkarintyg för att få sjukpenning.

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?

Ja. Man behöver alltså inte ha läkarintyg även om man har annan sjukdom än just covid-19.

Sjuklön

Vad innebär åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

Vilka omfattas?

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget.

Omfattas egenföretagare?

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Från och med när ska detta gälla?

Från och med den 1 april till och med den 31 maj i första hand.

Vad innebär det för mig som egen företagare i praktiken?

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

Vad innebär det för mig som har eget aktiebolag i praktiken?

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

Ska man anmäla sig första sjukdagen till Försäkringskassan om man har aktiebolag?

Nej. Den som fått ett karensavdrag ansöker om ersättning hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen retroaktivt.

Jag har en anställd som blivit sjuk, innebär ändringen att jag inte ska betala ut sjuklön nu?

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt. När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden innebär förslaget att du rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Du ersätts sedan genom ditt skattekonto. Det är den informationen vi har i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.

Jag har en anställd som jag misstänker inte är sjuk, kan jag som arbetsgivare neka att betala ut sjuklön?

Det är något som du måste kolla med din arbetsgivarorganisation om.

Jag har en anställd som jag kräver ska ha ett läkarintyg från första dagen i sjuklöneperioden, kan jag ha kvar det kravet?

Vi har inte information i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.