Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronaersättningar förlängs

Det gäller följande:

  • Ersättning i samband med skolstängning
  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper och vissa närstående till riskgrupper
  • Ersättning för karens
  • Undantag i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering
  • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader

Även undantag från att lämna intyg dag 8 om man vabbar förlängs. Till och med 30 juni 2021 ska intyg från sjuksköterska eller läkare lämnas först vid dag 22.