Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Digitalt informationsutbyte främjar rörligheten

Ett nytt IT-system har införts inom EU för att utbyta information mellan socialförsäkringsmyndigheter och främja den fria rörligheten. I Sverige är Försäkringskassan navet i samarbetet.

Det nya IT-systemet kallas för EESSI, Electronic Exchange of Social Security Information, och består av standardiserade strukturer och processer för samarbete och utbyte av information mellan 28 EU-länder samt Island, Norge, Schweiz och Lichtenstein.

− Försäkringskassan driver systemet för vår egen räkning och sköter även driften för Kronofogden, Arbetsförmedlingen, alla 25 A-kassorna, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF), och Pensionsmyndigheten, förklarar Elin Hultkvist, Product Owner i projektet.

I augusti satte Försäkringskassans IT-avdelning systemet i produktion och sedan dess har några av ersättningarna börjat använda det i handläggningen.

I januari 2020 kommer systemet att vara i produktion för de av Försäkringskassans ersättningar som hanterar gränsöverskridande ärenden.