Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Rehabiliteringskedjan

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk. Detta kallas för rehabiliteringskedjan.

Bedömning i flera steg

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. 

Det finns några olika undantagssituationer när din arbetsförmåga kan bedömas i förhållande till arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det kan vara:

  • Om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare med samma arbetstid innan det gått ett år sedan du blev sjukskriven
  • Om det finns särskilda skäl talar för att du kommer att kunna återgå till arbete hos din arbetsgivare senast dag 550.
  • Om du till exempel har en allvarlig sjukdom eller får rehabilitering efter en olycka.
  • Om din vård eller rehabilitering har försenats på grund av coronapandemin.
  • Om du är 62 år och över.

För att veta vad som gäller för dig, kontakta din handläggare.

Vad händer om du blir sjuk?

2 minuter
Se filmen om hur sjukskrivningsprocessen fungerar.

Sysselsättningen avgör

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som är anställd.

Om du är egenföretagare bedömer vi din arbetsförmåga i förhållande till dina vanliga arbetsuppgifter fram till och med dag 180. Efter det bedöms din arbetsförmåga på samma sätt som för en anställd, det vill säga i förhållande till den vanliga arbetsmarknaden. Om du är arbetslös bedöms din arbetsförmåga i förhållande till arbeten på den vanliga arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden.